zártkerti ingatlan ajándékozása címkével jelölt bejegyzések

Ajándékozható-e szántó kollégának?

Share Button

Szántóföldet szeretnék elajándékozni egy kollégámnak…művelni sajnos nem tudom. Lehetséges-e?

Csak közeli hozzátartozónak lehet szántó földet ajándékba adni. A kolléga nem az, ezért ha 1 ha alatti a föld akkor megveheti. Ha zártkertről van szó – előbb ki kell vonni művelés alól – akkor kollégának ajándékozható.

Ajándékozható-e földterület/tanya nem közeli hozzátartozónak?

Share Button

Ajándékozhatok-e 1 ha alatti földet, tanyát nem hozzátartozónak?

A Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlant csak közeli hozzátartozónk lehet ajándékozni. E körben a testvér az utolsó személy.

 

 

 

Visszakövetelhetem-e az ajándékba adott zártkerti ingatlant?

Share Button

Egy zártkertről van szó. Apukám,és anyukám nevén volt. Eladták. Vettek egy másikat! Ott én lettem a tulajdonos anyukám a haszonélvező, majd ajándékba adtam a lányomnak, anyukám lemondott a haszonélvezetről, nekem lett haszonélvezet bejegyezve.

A lányom 19 éves, hittünk benne, hogy segíteni fog a gondoskodásban, és mindenben, ehelyett elköltözött egy fiúval, megszakított minden kapcsolatot, a pontos címét nem is tudjuk, nem keres minket. Nem számítunk rá már, de szeretném az ajándékot visszakövetelni, mert engem, és a szüleimet is lelkileg megvisel…Van-e esélyen Ön szerint?

Az új földforgalmi törvény szerint a közeli hozzátartozók között létrejött holtig tartó haszonélvezeti jog fennmaradhat csak a nem közeli hozzátartozók között kerül törlésre. A haszonélvezet alapján Ön az ingatlan kizárólagos használója. Gyermeke csak az Ön halálát követőn lesz jogosult az ingatlant birtokba venni. Az Önök esetében  tehát ez  a jogi állapot olyan mint egy végrendelkezés amely egybecseng a törvényes örökléssel. Ha az ajándékozási szerződés nem tartalmaz olyan rendelkezést hogy “meghiúsulási feltétel” az ajándékot alappal nem követelheti vissza.

Lehetséges-e házastárs részére termőföld ajándékozása kifüggesztés nélkül?

Share Button

Zártkerti ingatlanom 2/4 részét, amit örököltem, eltudom-e ajándékozni adó és illetékmentesen a férjemnek? Az új földtörvény szerint, ha neki ajándékozom el ki kell-e függeszteni elővásárlás céljára az ingatlant?

A házastárs közeli hozzátartozó. Az új földforgalmi törvény szerint a közeli hozzátartozók egymás közötti ajándékozása mentesül a jóváhagyási eljárás alól, ezért önök kifüggesztés és egyéb elővásárlási joggyakorlási eljárás nélkül köthetnek ajándékozási szerződést, amellyel az Ön férje a zártkerti ingatlan tulajdonosa lehet.

Ennek egy mértékbeli korlátja van, a férj a tulajdonában és használatában  levő földek összeszámításával nem szerezhet többet mint egy hektár, vagy ha földműves, háromszáz hektárt.