Vissza az előző oldalra

Az ingatlanszerzés alapvető szabályai

Hogyan szerezhető meg árverésre kitűzött ingatlan tartozásmentesen?

Share Button

Van egy ingatlan. A fele édesapám tulajdona, a másik felét én örököltem. Édesapámnak tartozása van, az ő része már árverezve is volt, sikertelenül. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha én papíron megvenném az ő részét, akkor halála után töröltethetem róla a tartozást, vagy mindenképpen vissza kell fizetni?

Az árverési vétellel a vevő tehermentesen kapja tulajdonába az ingatlant. Javasolt, hogy legyen Ön a Vevő az árverésen.

Állatorvos vehet -e 1 Ha-nál nagyobb földterületet?

Share Button

Azt szeretném kérdezni, hogy állatorvosként vehetek-e 1 hektárnál nagyobb földet?

Mint magánszemély 10.000  m2-nél több földet nem vásárolhat és ebbe is bele kell számítani a már meglevő földet.

A korlátot akkor lépheti át, ha földművesként regisztrálja magát. Az alábbi linket javaslom tanulmányozni: https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/126-foldforgalmi-szabalyozas-gazdalkodoi-kezikonyv/file

 

Milyen módon pótolható elhunyt eladó aláírásának ellenjegyzése az adásvételi szerződésről?

Share Button

Külföldön élő magyar állampolgárral kötött ingatlan adásvételi szerződésről hiányzó konzuli ellenjegyzés esetén mi lehet a megoldás, abban az esetben, ha az Eladó már nem él, de még életében eladta az említett ingatlant.

Külföldön történő aláírás vagy magyar konzul vagy külföldi közjegyző előtt érvényes. Utóbbi esetben Apostille is kell és a közjegyzői záradék, valamint az Apostille hiteles fordítása OFFI által. Eladó elhalálozása öröklési eljárást von maga után, így az örökösöktől vásárolhatja meg az ingatlant.

Bejelentett lakcím nélküli tulajdonostárstól hogyan lehet beszerezni az elővételi jog lemondó nyilatkozatot?

Share Button

Szeretnénk eladni egy olyan családi ingatlant aminek 4 tulajdonosa van. Ebből egy tulajdonos ismeretlen helyen tartózkodik életvitele miatt, évek óta nem tudunk róla semmit. Bejelentett lakcíme nincs, a népesség nyilvántartóba eredménytelenül kerestük.Mit lehet ez esetben tenni, hogy eltudjuk adni az ingatlant?

Az ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonostárs tulajdonán felüli ingatlant tudják eladni. Ezáltal a vevő osztatlan közös tulajdonba kerül az ismeretlen tulajdonostárssal.

Mivel elővásárlási joggyakorlás nem folytatható le az ismeretlenség okán, ezért a vevő tulajdonszerzésének akadálya nincs.

Később, ha a vevő tulajdonostárs lesz kezdeményezheti a bíróságtól a közös tulajdon megszüntetését és magához válthatja az ismeretlen tulajdoni hányadát, így két lépésben lehet a vevő az ingatlan 1 / 1-ed tulajdonosa.

Vevőnek van-e egyetemleges felelőssége a lakásra fennálló tartozásokért?

Share Button

Nemrégiben vásároltam Budapesten egy lakást. Az összes olyan terhet, ami a tulajdoni lapon volt kifizettük, beleértve egy 300.000 ft-os közös költség tartozást is a végrehajtónak, a lakást át is írták a nevemre.

Utólag kiderült, hogy a közös képviselő még további 380.000 Ft.-közös költség elmaradás, és a hozzá kapcsolódó jogi, és egyéb költségeket követeli tőlem, mint a lakás új tulajától, arra hivatkozva hogy a társasház alapszabálya szerint régi, és új tulajdonos egyetemlegesen felel a lakást terhelő közös költség tartozásokért, mert azok a lakáshoz kapcsolódnak, nem a tulajhoz.

A közös képviselőt sajnos a lakás vásárlása előtt nem hívtam fel, mert az adásvételben eljáró ügyvéd azt mondta, hogy ő már megtette, és minden rendben van, nincs azon kívül más tartozás, ami a tul. lapon volt. Utána pedig ugyanez az ügyvéd azt tanácsolta, hogy jelentsem fel a közös képviselőt, és pereljem be, mert jogszerűtlenül korlátozta a meleg víz szolgáltatásom, és jogtalanul követeli tőlem az előző tulaj tartozásait.

A közös képviselő szerint ez mind jogszerű, mert benne van a társasház alapító okiratában, hogy ezek a szabályok, és megteheti mindezt.

Szerinte az adásvételben eljáró ügyvéd volt rosszhiszemű, vagy hanyag, hogy nem kérte ki az adásvételig fennálló tartozás pontos összegét, és azt nem vonta le a vételárból.(ami nála volt letétben). A kérdésem, hogy jogszerű-e a közös képviselő eljárása, és ezek alapján a társasház alapító okirata? Illetve, hogy mit kell tenni ilyen esetben?

A közös költség tartozás tulajdoni lapon érvényesített összege általában régebbi korábban lejárt követelés kimutatáson alapul.

Adásvételi szerződéskor a közös képviselő ún. nemleges közös költség tartozási nyilatkozata szavatolja a vevőnek, hogy az adásvétel tárgyát képező lakás aktuálisan mentes közös költség tartozástól.

Ennek hiányában a vevő egyetemlegesen fele az eladóval együtt a fennálló közös költség tartozásért.

 

Kiskorú ingatlanának eladásához szükséges-e mindkét szülő aláírása?

Share Button

Kiskorú ingatlanának eladásához szükséges-e mindkét szülő aláírása? Másik, nagyobb értékű ingatlan vásárlása történne az eladott ingatlan árából.

14 év alatti kiskorú helyett az adásvételi szerződést a törvényes képviselő szülők írják alá, míg 14 – 18 év közötti esetében a szülők mellett a kiskorú is. Ha bontóperi ítélet csak az egyik szülőt jogosítja fel a törvényes képviseletre, akkor elég annak az aláírása.

14 év feletti kiskorú is alá kell hogy írja az adásvételi szerződést a  szüleivel párhuzamosan. Az új ingatlan vételére ugyanez irányadó.

1 éven belül ha az eladás és a vétel is megtörténik – lakóingatlan esetében – az értékkülönbözet után kell csak 4 % vagyonszerzési illetéket fizetni.

Hogyan birtokolható el a mezőgazdaságilag nem hasznosítható szomszédos terület?

Share Button

Külterületen lakunk, a házunkkal szemben, az út túloldalán egy szántóföldként nyilvántartott területről van szó, amit 19 éve mi tartunk rendben, mert a tulajdonos Budapesten él, ritkán jön falunkba.

Létezik így az elbirtoklás ténye?

Felajánlotta, hogy egy jelképes összegért vegyük meg. A terület valójában egy szakadék, amiben vannak fák, szántóként hasznosítani képtelenség. Törvényben olvastam, hogy vállalnom kellene termőföldként hasznosítani, de ez lehetetlen, jól értelmeztem?

Ha létezik az elbirtoklás, ingyen a miénk lehet? Ha ügyvéd kell a szerződéskötéshez, mekkora költségek terhelnek bennünket? Lányom a tulajdonos így övé lenne a terület is, de még csak 18 éves, nem dolgozik.

Elbirtoklási megállapodással megszerezhető az ingatlan tulajdoni joga, de ugyanúgy adásvétellel is. Ha a terület nem használható mezőgazdasági műveléssel, nem valószínű, hogy földművesi elővásárlási joggyakorlás történik az adásvétel során.

Mindkét ügylethez ügyvédi vagy közjegyzői közreműködés szükséges, melynek költségét az okiratot szerkesztő szakember állapítja meg.

További információkat az elbirtoklás szóra kattintva olvashat.

 

 

Mik az elbirtoklás szabályai?

Share Button

Van egy kb. 3000 nm-es telkem  külterületen, legelő minősítésben.

El szeretném adni de kiderült, hogy osztatlan közös tulajdonban van az első része egy Németországban élő nővel, aki  már 80 éves elmúlt, talán nem is él és az utóbbi kb. 18 évben soha nem is hallottam róla.

Szeretném a telek alsó harmadát, ami az övé, elbirtokolni, a kérdésem hogy ez gyakorlatban hogy működne. Mindenképp szükséges a polgári per?

Az elbirtoklást okirattal is meg lehet állapítani , ha a tulajdonos hajlandó az okiratot aláírni . Ha nem, vagy nem lelhető fel csak bíróság jogosult az elbirtoklás megállapítására. Ezt tanukkal is kell tudni bizonyítani.

Egyedül abból a tényből, hogy a tulajdonos a jogával nem él, még nem következik, hogy a birtokos sajátjaként birtokol. Ez csak akkor állapítható meg, ha abban a hiszemben birtokol, hogy a dolog a sajátja vagy tudja ugyan, hogy az másé, de véglegesnek tekinti a maga birtoklását.

Olyan eset is előfordulhat mint az Öné, hogy a másik  tulajdonostárs az el-birtoklási időt jóval meghaladó idő óta ismeretlen helyen van, életjelet nem ad, s a közös tulajdon tárgyát tevő dologgal senki más nem törődött, mint az azt birtokló tulajdonostárs, aki azt karbantartotta, a terheket is viselte és a körülményekből megállapítható jóhiszeműséggel az ismeretlen helyen levő tulajdonostárs illetőségét is a sajátjának tekintette.

Az elbirtokláshoz szükséges, hogy az elbirtokló sajátjaként birtokolja a dolgot. Az elbirtokláshoz szükséges 15 évnyi idő kezdetének a dolog feletti hatalom megszerzésének (birtoklás) időpontját kell tekinteni.

A sajátkénti birtoklás egyrészről külső megnyilvánulásokból (beruházások végrehajtása, teherviselés a dologgal kapcsolatban, nyilatkozatok stb.), másrészt a birtokló saját meggyőződése (jogosan birtokol, ezért birtoklását jogszerűen senki sem szakíthatja meg) alapján állapítható meg. Elbirtoklással nem szerezhet tulajdonjogot az, aki nem jóhiszeműen jutott a dolog birtokához, mivel  ez esetben hiányzik a belső meggyőződés.

További feltétele az elbirtoklásnak az, hogy a birtokló a tulajdonossal szemben szakadatlanul birtokolja a dolgot. Amennyiben a tulajdonos a birtokost írásban felszólítja, hogy a dolgot adja neki vissza, vagy eziránt bírósághoz fordul, illetve a dologgal rendelkezik (pl. jelzálogjogot enged az ingatlanára  alapítani), az elbirtoklási idő megszakad, vagyis elölről kezdődik.

Milyen módon köthető érvényes adásvételi szerződés külföldön aláíró eladóval?

Share Button

Testvérem külföldön tartózkodik, részben tulajdonosa örökölt, eladásra szánt házunknak. Elfogadható jogilag, ha a nagykövetségen konzul előtt nyilatkozik arról, hogy megbízza az egyik itthon tartózkodó örököst az adásvétel lebonyolításával, vagy egyéb eljárás is szükséges?

Testvére magyar konzul előtt aláírhatja a magyar ügyvéd által előzetesen elkészített meghatalmazást az egyik örökös javára, aki helyette és nevében az adásvételi szerződést aláírja.

Másik lehetőség, hogy magát az adásvételi szerződést írja alá testvére magyar konzul előtt.

Vásárolhat-e termőföldet Zala megyében az, akinek állandó lakóhelye Budapest?

Share Button

Kertészmérnök főiskolai végzettségem van (eddig hivatalosan nem dolgoztam a szakmámban). Veszprém vagy Zala megyében szeretnék venni, pár hektár méretű szőlészetet/tanyát, lakható házzal (esetleg építkezni), oda szeretnék költözni és gazdálkodni.

Az lenne a kérdésem, hogy a végzettségemmel vásárolhatok-e egyáltalán ekkora területet és ha igen, hogyan ha Budapestre vagyok bejelentve

10.000 m2-ig (1 HA) állampolgárként vásárolhat külterületet, tanyát, de 300 hektárig regisztrált földművesként vásárolhat. A kertészmérnöki végzettségét az illetékes járási hivatalnál kell a földművesi regisztráció során igazolnia és kérni a földművesi nyilvántartásba vételt.

Zártkertet – ha művelés alól a tulajdonos ingyenesen kivonatja – korlátozás és engedély nélkül vásárolhat.

A vásárlások során az Ön lakóhelye általában nem releváns.

1 / 4 oldal1234