Vissza az előző oldalra

Az ingatlanszerzés alapvető szabályai

Szerezhető -e 1 hektárnál nagyobb belterületi ingatlan engedélyeztetési eljárás nélkül?

Share Button

Az hogy nem földműves személyek 1 hektárig szerezhetnek földet, változik e belterület esetén (kivett, beépítetlen terület)? Vagy belterület esetén is él az 1 hektáros határ?

Az 1 hektár maximum földszerzés csak aranykoronás földre vonatkozik, belterületi, nem aranykoronás ingatlanokra nem.

Öröklési, eltartási szerződés köthető -e hitellel terhelt ingatlanra?

Share Button

A volt élettársam részére banki hitelt vettem fel, ő a családi házát adta jelzálogba ennek fedezésére. A hitelt fizette amíg tudta.

A kérdésem az hogy köthet-e örökösödési, eltartási vagy ajándékozási szerződést idegennel (nem család tag)a jelzáloggal terhelt háza fejében a hitelt felvevő és a bank tudta nélkül?Ha nem mit tehetek én?

Öröklési/eltartási /ajándékozási szerződés kizárólag tehermentes ingatlanra köthető.

Az eltartási/öröklési szerződés 3. személlyel (idegennel) is köthető, sőt mert közeli hozzátartozók (például: szülő – gyermek), egymás tartására jogszabály által is kötelezettek így köztük az ilyen szerződés kötése nem javasolt.

Figyelembe lehet-e venni a kifüggesztéses eljárásnál a jövőben megszerzendő gazda végzettséget?

Share Button

Érdekelne, hogy Önnek van e arról tudomása, hogy egy kifüggesztési eljárást el lehet- e indítani, akkor, amikor még az aranykalászos gazda képzés nincs befejezve? De mire lejár a kifüggesztési idő, addigra a képzés véget ér, a képzettség érvényes lesz.

A kifüggesztési eljárás az adásvétel eljárásával és a szerződésnek az illetékes jegyzőhöz megküldésével kezdődik és zajlik. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a vevő földműves vagy sem. Az illetékes megyei földhivatal a szerződést annak aláírása napjára visszaható hatállyal hagyja jóvá.

Leadható-e utólag egy föld adásvételi szerződés a földhivatalban?

Share Button

A férjem szántót szeretne venni. Minden szükséges papírja megvan hozzá. 4 db föld lenne a vétel tárgya, ami valamilyen úton-módon szomszédos az eddigi megvásárolt földjeivel.

A földnek van elvileg földhasználója 2014. 01.01. óta. A lekért e-hiteles tulajdoni lapokon ez nincs feltüntetve. Most ők megvásárolták a 4 db földet.

Tudjuk, hogy elővételi joguk van velünk szemben, de ez akkor is érvényes, ha a földhasználat nem volt bejegyezve? Illetve ezt a szerződést ők most leadhatják utólag bejegyzésre a földhivatalhoz? Ha igen, van esély, hogy közel 7 év távlatából a bejegyzést elutasítják?

A földforgalmi törvény hatálya alá tartozó  föld adásvételi szerződése alapján a tulajdonjog változást az illetékes Földhivatal csak abban az esetben jegyzi be ha az adásvételi szerzősét az illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Szerv jóváhagyta.

Eladható-e gondnokolt személy háza?

Share Button

A kérdésem az lenne, hogy a szülői ház ami Édesanyám és Édesapám közös tulajdonát képezi eladható-e abban az esetben, ha Édesanyám idősek otthonában fekszik nem ép elmével. Ha testvérem már kapott ajándékba egy kisebb házat akkor őt már nem illeti meg ennek a háznak a fele értéke?

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt lévő eladó esetén az illetékes gyámhatóság jóváhagyása is szükséges az adásvételi szerződés érvényességéhez. Ha az ingatlan eladásra kerül  a gondnokoltat illető vételárat a gyámügyi számlájára lesz átutalva.

A szülők halála esetén – ha nincs végrendelkezés – a törvényes öröklés rendje szerint egyenlő arányban örökölnek a leszármazók. A hagyatéki eljárás során ettől eltérő egyezséget köthetnek  például, hogy csak egyikőjük legyen örökös. Ez esetben olyan ajándékozás történik amely illetékmentes. Fontos tudni, hogy a közjegyzői díj mértéke ilyenkor magasabb mintha osztályos egyezséget kötnének. Osztályos egyezség az ha minden örökös  kap valamit a hagyaték tárgyaiból, de nem egyenlő mértékben örökölnek.

 

Külterületre építhető-e lakóház?

Share Button

Magánszemélyként szeretnék megvenni 3db külterületi ingatlant. 1db 3000nm2 2db 4000 nm2. Ide szeretnék lakóházat építeni. Lehetséges ez?  Beépíthetőséget (3% tisztáztam).

Tudtommal 1 hektár lehet tulajdonomban. Jelenleg 2300 nm2 tulajdonom már van.

A vásárolni kívánt ingatlan egy részét tudnám pl feleségem/apukám nevére íratni. Egyik külterületi telken van 87nm2 -es istálló. Megvalósítható lakóház építése külterületen?

Nem földműves magánszemély maximum 10.000 m2 földet tulajdonolhat. Mivel Ön 11.000 m2-t kíván megvásárolni, ezért például a 3000 m2-est javasolt, hogy osztatlan közös tulajdonba vegye, például feleségének. Az 1 hektárba, már az Ön tulajdonába/használatába meglévő föld is beszámít.

Általában csak gazdasági épület építhető földre, ezért egyeztessen az illetékes építésügyi hatósággal, hogy valamelyik földön lakóház minősítésű felépítményt építhet e (tanya esetében ez lehetséges). A gazdasági épület természetesen szolgálhat lakhatásra, lakcímkártya alapja lehet stb. Az adásvétel kifüggesztéssel, jóváhagyással lehet csak érvényes és biztonsági okiraton kell elkészíteni.

Mikor kell kifüggeszteni a zártkerti ingatlan adásvételi szerződését?

Share Button

Szeretnék venni egy zártkerti ingatlant ami kertté van nyilvántartva meg egy gazdasági épület is van rajta,mivel szomszéd vagyok. Ki kell -e függeszteni?

A tulajdoni lap dönt: ha van aranykorona az ingatlanon – ki kell függeszteni az adásvételt és jóvá kell hagyatni. Ha Ön nem földműves max. 10.000 m2-t szerezhet a meglevővel együtt.

Ha nincs aranykorona az ingatlanon   megveheti  normál adásvétel keretében.

Milyen ingatlant vásárolhat nem uniós külföldi?

Share Button

Megértem, hogy nem uniós állampolgárok nem vásárolhatnak mezőgazdasági földet. De azt vettem észre, hogy sok kínai vásárol lakást Budapesten. Milyen ingatlanokat vásárolhatnak a nem uniós polgárok? Kertes házat is vásárolhatnak?

Uniós állampolgárok a nem földműves magyar állampolgárokhoz hasonlóan szerezhetnek földet 1 hektárig.

Nem uniós állampolgár földet nem, de belterületi ingatlant, lakást vásárolhat az illetékes Megyei Kormányhivatal engedélyével. Ennek illetéke 50.000 forint és az engedélyezési eljárás 2 hónap.

Ki kell-e függeszteni a kivett kertet?

Share Button

Ki kell -e függeszteni eladás előtt az alábbi besorolású ingatlant? A tulajdoni lapon zártkertként megjelölt, az alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés / kert. Így szerepel az ingatlan adatai pont alatt.

Ha a tulajdoni lapon az ingatlannak aranykorona értéke nincs feltüntetve – mert olyan zártkert ami kivett művelési ágú – eladása esetén sem kifüggeszteni sem jóváhagyatni nem kell az adásvételi szerződést.

Cselekvőképtelen tulajdonos helyett aláírhat-e a leendő örököse?

Share Button

Van végrendelet  .Végrendelkező él, de cselekvőképtelen 97 éves. A végrendeletben szereplő szántóföld bérbe adva 2009 óta. Bérleti szerződés lejár 2020 dec 31-én . Aláírhatja-e a végrendeletben szereplő örökös a bérlővel a szerződés 5 évre hosszabbítását?

A végrendelet halál esetére tett intézkedés.

Amíg a végrendelkező halála be nem következik addig a végrendeletben szereplő örökös nem tekinthető a végrendelkező jogutódjának, így e körben a végrendelkező helyett és nevében semmilyen jogcselekményt nem tehet.

Fontos tudni hogy a végrendelkező a halála napjáig a végrendeletét módosíthatja, visszavonhatja.

 

1 / 5 oldal12345