Vissza az előző oldalra

Az ingatlanszerzés alapvető szabályai

Aki a földforgalmi törvény hatályba lépése előtt magánszemélyként több hektár földet vásárolt, regisztráltathatja-e magát földművesként?

Share Button

Nem vagyok sem őstermelő, sem regisztrált földműves, mert nincs ilyen jellegű végzettségem. Viszont korábban vásároltam több hektár földet, amit évek óta bérbe adok. Erre hivatkozva lehetek regisztrált földműves?

Az egy hektárnál nagyobb területet már csak ilyen nyilvántartásba vett földműves lesz jogosult megszerezni immáron (meg, aki közeli hozzátartozótól szerez földet) , akinek ráadásul még mezőgazdasági vagy erdészeti képzettséggel is kell rendelkeznie, vagy ha ez nincsen, akkor minimum három éves mező- és erdőgazdasági tevékenységgel válthatja ezt ki.

A Földforgalmi Törvény hatálybalépése előtt tulajdonba vett földek nem jogosítják fel a tulajdonost , hogy földművesként regisztráltathassa magát, még akkor sem ha azok mennyisége meghaladja a 10.000 m2-t.

 

Milyen illetékkedvezménnyel vásárolhat meg egy cég ingatlanokat melyeket tovább akar értékesíteni?

Share Button

Lehet-e teljes illeték mentességet kapnia egy cégnek (KFT.), amely azzal a határozott céllal vesz meg egy ingatlant, hogy azt felújítás után tovább értékesítse?

Ha igen, mik azok a feltételek, amik teljesülése esetén ez előfordulhat, illetve amik szükségesek, vannak-e valamilyen korlátozó tényezők?

Ha nem, mi a legnagyobb kedvezmény, amit megkaphat?

50% illetékkedvezményre, azaz 2% illetékfizetésre lehet jogosult az a társaság aki fő tevékenységben ingatlan forgalmazással foglalkozik.

Ha az ilyen társaság továbbértékesítési célzattal vásárol ingatlant a részleges illetékmentesség igénybevételéhez az is szükséges, hogy az ingatlant 2 éven belül továbbértékesítse.

Javaslom hogy könyvelőjével egyeztessen arról, hogy az Ön Kft.-je alapító okirata megfelelő e az illetékkedvezmény igénybevételéhez.

 

 

Vásárolhat-e magánszemély 1 hektárnál nagyobb területet?

Share Button

Több, mint 1 hektár földterületet szeretnék vásárolni. Nem kell, hogy termőföld legyen! Napelemparkot szeretnék rajta csináltatni. Mivel nem vagyok gazda, sem aranykalászos, sem semmilyen! Magánszemélyként lehetséges megszereznem egy több mint 1 hektáros területet?

Nem kell annak földművesnek lenni, aki belterületi telket akar venni. Az aranykorona nélküli belterületi ingatlanok esetében nincs semmilyen korlátozás, a megvásárolható területek nagyságára nézve.

Csak a termőföldre igaz, hogy a magánszemély tulajdonában a vásárolandó ingatlannal együtt nem lehet több föld mint 10.000 m2 – ha nem regisztrált földműves a vásárló.

 

Újra házasodás esetén elvész-e az özvegyi jog a régi ptk. szerint?

Share Button

Anyósom férje kb. 20 éve meghalt, de azóta anyósom kétszer is újraházasodott 2013 előtt valamikor meg 2016 -ban.

Az új házasságokból gyermek nem született így az “özvegyi” jogot a régi törvény szerint elvesztette de az új szerint meg visszakapta, vagy csak az nem veszti el az özvegyi jogot aki mostanság házasodik újra ?

A régi Ptk. szerint az özvegy, ha újabb házasságot köt özvegyi joga megszűnik és mivel Ön azt említi, hogy az új Ptk. hatálybalépése előtt ez a tény bekövetkezett, így anyósa özvegyi joga is töröltethető az ingatlan-nyilvántartásból.

Zártkerti adásvételnél ki kell-e függeszteni a szerződést?

Share Button

A közös zártkerti tulajdont szeretném megvásárolni a másik tulajdonostól. Ebben az esetben is ki kell függeszteni az adásvételit a polgármesteri hivatalnál, illetve van-e más megoldás az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére?

A zártkerti ingatlanok vásárlása esetén az a döntő tény, hogy az ingatlan aranykoronából kivett vagy sem.

Az első esetben nem kell a szerződést kifüggeszteni és jóváhagyatni, míg a második esetben a szerződést biztonsági okmányon kell készíteni, de azt sem kell kifüggeszteni és jóváhagyatni, mert a vásárlás miatt a vevő az ingatlan 1/1-ed tulajdonosa lesz.

Hogyan szerezhető meg árverésre kitűzött ingatlan tartozásmentesen?

Share Button

Van egy ingatlan. A fele édesapám tulajdona, a másik felét én örököltem. Édesapámnak tartozása van, az ő része már árverezve is volt, sikertelenül. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha én papíron megvenném az ő részét, akkor halála után töröltethetem róla a tartozást, vagy mindenképpen vissza kell fizetni?

Az árverési vétellel a vevő tehermentesen kapja tulajdonába az ingatlant. Javasolt, hogy legyen Ön a Vevő az árverésen.

Állatorvos vehet -e 1 Ha-nál nagyobb földterületet?

Share Button

Azt szeretném kérdezni, hogy állatorvosként vehetek-e 1 hektárnál nagyobb földet?

Mint magánszemély 10.000  m2-nél több földet nem vásárolhat és ebbe is bele kell számítani a már meglevő földet.

A korlátot akkor lépheti át, ha földművesként regisztrálja magát. Az alábbi linket javaslom tanulmányozni: https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/126-foldforgalmi-szabalyozas-gazdalkodoi-kezikonyv/file

 

Milyen módon pótolható elhunyt eladó aláírásának ellenjegyzése az adásvételi szerződésről?

Share Button

Külföldön élő magyar állampolgárral kötött ingatlan adásvételi szerződésről hiányzó konzuli ellenjegyzés esetén mi lehet a megoldás, abban az esetben, ha az Eladó már nem él, de még életében eladta az említett ingatlant.

Külföldön történő aláírás vagy magyar konzul vagy külföldi közjegyző előtt érvényes. Utóbbi esetben Apostille is kell és a közjegyzői záradék, valamint az Apostille hiteles fordítása OFFI által. Eladó elhalálozása öröklési eljárást von maga után, így az örökösöktől vásárolhatja meg az ingatlant.

Bejelentett lakcím nélküli tulajdonostárstól hogyan lehet beszerezni az elővételi jog lemondó nyilatkozatot?

Share Button

Szeretnénk eladni egy olyan családi ingatlant aminek 4 tulajdonosa van. Ebből egy tulajdonos ismeretlen helyen tartózkodik életvitele miatt, évek óta nem tudunk róla semmit. Bejelentett lakcíme nincs, a népesség nyilvántartóba eredménytelenül kerestük.Mit lehet ez esetben tenni, hogy eltudjuk adni az ingatlant?

Az ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonostárs tulajdonán felüli ingatlant tudják eladni. Ezáltal a vevő osztatlan közös tulajdonba kerül az ismeretlen tulajdonostárssal.

Mivel elővásárlási joggyakorlás nem folytatható le az ismeretlenség okán, ezért a vevő tulajdonszerzésének akadálya nincs.

Később, ha a vevő tulajdonostárs lesz kezdeményezheti a bíróságtól a közös tulajdon megszüntetését és magához válthatja az ismeretlen tulajdoni hányadát, így két lépésben lehet a vevő az ingatlan 1 / 1-ed tulajdonosa.

Vevőnek van-e egyetemleges felelőssége a lakásra fennálló tartozásokért?

Share Button

Nemrégiben vásároltam Budapesten egy lakást. Az összes olyan terhet, ami a tulajdoni lapon volt kifizettük, beleértve egy 300.000 ft-os közös költség tartozást is a végrehajtónak, a lakást át is írták a nevemre.

Utólag kiderült, hogy a közös képviselő még további 380.000 Ft.-közös költség elmaradás, és a hozzá kapcsolódó jogi, és egyéb költségeket követeli tőlem, mint a lakás új tulajától, arra hivatkozva hogy a társasház alapszabálya szerint régi, és új tulajdonos egyetemlegesen felel a lakást terhelő közös költség tartozásokért, mert azok a lakáshoz kapcsolódnak, nem a tulajhoz.

A közös képviselőt sajnos a lakás vásárlása előtt nem hívtam fel, mert az adásvételben eljáró ügyvéd azt mondta, hogy ő már megtette, és minden rendben van, nincs azon kívül más tartozás, ami a tul. lapon volt. Utána pedig ugyanez az ügyvéd azt tanácsolta, hogy jelentsem fel a közös képviselőt, és pereljem be, mert jogszerűtlenül korlátozta a meleg víz szolgáltatásom, és jogtalanul követeli tőlem az előző tulaj tartozásait.

A közös képviselő szerint ez mind jogszerű, mert benne van a társasház alapító okiratában, hogy ezek a szabályok, és megteheti mindezt.

Szerinte az adásvételben eljáró ügyvéd volt rosszhiszemű, vagy hanyag, hogy nem kérte ki az adásvételig fennálló tartozás pontos összegét, és azt nem vonta le a vételárból.(ami nála volt letétben). A kérdésem, hogy jogszerű-e a közös képviselő eljárása, és ezek alapján a társasház alapító okirata? Illetve, hogy mit kell tenni ilyen esetben?

A közös költség tartozás tulajdoni lapon érvényesített összege általában régebbi korábban lejárt követelés kimutatáson alapul.

Adásvételi szerződéskor a közös képviselő ún. nemleges közös költség tartozási nyilatkozata szavatolja a vevőnek, hogy az adásvétel tárgyát képező lakás aktuálisan mentes közös költség tartozástól.

Ennek hiányában a vevő egyetemlegesen fele az eladóval együtt a fennálló közös költség tartozásért.

 

1 / 4 oldal1234