haszonélvezeti jogról való lemondás címkével jelölt bejegyzések

Hogyan lehet lemondani a haszonélvezeti jogról?

Share Button

Édesanyám még életében szeretne lemondani a 20 éve vásárolt lakás haszonélvezeti jogáról. Kérdésem kell-e illetéket fizetni vagy a halála után illetékmentes?

A haszonélvezet egyoldalú nyilatkozattal is megszüntethető.

Amennyiben a tulajdonos egyenes ági rokona a haszonélvezőnek, úgy a tulajdonos a haszonélvezeti jog megszüntetésével kapott ajándék után  ajándékozási illetéket nem fizet. Családon belül javaslom, hogy a haszonélvezeti jog megszüntetési okiratot a tulajdonos is írja alá.

Fontos tudni, hogy a haszonélvezeti jog, mint vagyoni értékű jog adásvétel útján is megszüntethető. E körben  tulajdonos lesz a Vevő, és ha egyenes ági rokon, visszterhes vagyonszerzési illetéket nem kell fizetnie, A haszonélvezeti jog értéke az illetéktörvény 72.paragrafusa szerint számítható ki.

Pl. 20 MFt. értékű ingatlan esetében, ha a haszonélvező elmúlt 35 éves, a haszonélvezeti jog  4 MFt-ot ér.

Hogyan szüntethető meg a haszonélvezeti jog?

Share Button

Ajándékozás jogcímen rendelkezem egy panellakással. Szüleim nevére haszonélvezeti jog van bejegyezve. Édesapám nemrég elhunyt, így az ő haszonélvezeti joga nyilván megszűnik majd.

Hagyatékként utána egy jelentős értékű zöldövezeti ingatlan kerül majd átadásra, anyum és köztem. (anyum ebben már eddig 50 %-ban tulajdonos volt) Testvérem nincs. A ház értéke 50M körül van. Kérdésem ehhez kapcsolódik.

Úgy hallottam, hogy amikor a túlélő házastárs arányaiban sokkal többet érő ingatlan tulajdonosa lesz,mint amennyit egy másik ingatlan haszonélvezőjeként realizál, akkor a “kicsi” értékű ingatlanra bejegyzett haszonélvezetét meg lehet szüntetni. Igaz ez? az én kis lakásomról tehát lekerülhet az anyum h.élvezeti joga is? Ha igen, mi módon? Intézhetem egyedül, vagy ő is kell hozzá? (mert ha kell ő is, akkor nyilván nem sikerül intézni semmit,,..)

Édesanya a panellakás egészére haszonélvező, míg a másik ingatlan ½-ének haszonélvezője, bármelyik ingatlanról megszüntethető a haszonélvezeti joga, ha arról önként, ingyenesen lemond, azaz Önnek ajándékozza, vagy a vagyoni értékű jogot Önnek eladja.

Özvegyi jogról való lemondás

Share Button

Édesapám felesége jelentkezett, hogy egy bizonyos összegért lemond a haszonélvezeti jogáról, mindenre kiterjedően (ingatlan, ingóság).

A haszonélvezeti joga még 2012-ben keletkezett. Az összeg kevesebb, mint a törvény szerint előírt haszonélvezeti jog értéke.

Lehet ennek valami buktatója pl. később még több pénzt kér stb.

Az illetéktörvényben írt mértéktől a felek eltérhetnek a lemondás során. Megjegyzem, a lemondás ingyenesen is történhet.

Ha ellenérték fizetésre kerül sor, javaslom a megállapodásba belefoglalni:

“Feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kielégítettnek tekinti a lemondó haszonélvező az igényeit.”

Mennyi illetéket kell fizetni haszonélvezet megszűnése esetén?

Share Button

Van egy lakásom melynek értéke 5 millió forint. Ügyvéd által bejegyzett haszonélvezeti jogszerződést irtunk meg 2 millió forintról amit a volt élettársam “kifizetett” nekem.
Persze nem fizetett semmit de nem is ezen van a lényeg mert Ő le is mond róla miután megromlott a kapcsolatunk.
Mennyi járulékot kellene utána fizetnem vagy van megoldás arra hogy ne kelljen illetéket fizetni ?

Élettársi haszonélvezeti jogról lemondás ajándékozásnak minősül, és a haszonélvezeti jog értéke 9 %-kal illetékel lakás esetében.

Ha a haszonélvezeti jogot a tulajdonos megvásárolja, -és már eltelt 5 év a haszonélvezet alapításától számítva- a haszonélvezőnek nem kell SZJA-t fizetni, csak a tulajdonosnak 4 % vagyonszerzési illetéket. a számított haszonélvezeti érték után.

Ha nem telt el öt év a haszonélvezet alapítása óta, akkor SZJA fizetéssel is számolnia kell a haszonélvezőnek.

Bérbe adható-e a tulajdonos által a haszonélvezettel terhelt ingatlan?

Share Button

A tulajdonomban lévő ingatlanon édesanyámnak haszonélvezeti joga van, mely a vásárláskor szerződéssel keletkeztetett részére.

Az ingatlanban csak ő lakott 2005 óta, ez idő alatt tetemes mennyiségű közüzemi tartozást halmozott fel, melynek következtében kikapcsolták a közműveket. Emiatt a viszonyunk nagyon megromlott. Ő, általam ismeretlen helyre költözött.

Van e lehetőségem az ingatlant bérbe adni, édesanyám hozzájárulása nélkül? Esetleg van e lehetőség a haszonélvezetet megszüntetni?

A haszonélvezőnek  kötelezettsége, hogy  mindenkor a „rendes gazdálkodás” szabályai szerint köteles a dolgot birtokolni, használni, illetve hasznosítani. Ez azt is jelenti, hogy az ingatlant rendeltetésszerűen köteles használni és viselni a fenntartással kapcsolatos költségeket mint pl.  közüzemi díjak stb.

Ha a haszonélvező a  birtoklás, a használat és hasznosítás jogával nem él és azt másnak sem engedte át, akkor ezeket a jogokat maga a tulajdonos is gyakorolhatja azaz az ingatlant  lakhatja, hasznosíthatja, bérbe adhatja.

Fontos tudni hogy az ingatlant a tulajdonos el is adhatja – haszonélvezettel terhelten – a haszonélvezőnek a szerződést nem kell aláírnia.

A haszonélvezeti jogot egyoldalúan a haszonélvező – lemondással – megszüntetheti.

Kétoldalú megszüntetésről akkor beszélünk ha a haszonélvezeti jog értékét a tulajdonos a haszonélvezőnek megfizeti.

Mivel nem lakja az ingatlant a haszonélvező – javaslom ezt a megoldást preferálja. Életszerű, hogy ha nem akarja lakni az ingatlant a haszonélvező  – a megváltási értére igényt kíván tartani.

Mindezen körülmények az Önök közötti megegyezést segítik elő.

Eladható-e külterületi lakóház kifüggesztés nélkül?

Share Button

Külterületen lévő (1800 m2-en lévő), kivett lakóházként jegyzett ingatlant meg lehet -e vásárolni kifüggesztés nélkül?

Akinek haszonélvezeti joga van rajta, azt is bele kell foglalni a szerződésbe, hogy lemond ezen jogáról?

Ha a  lakóház önálló helyrajzi számra van jegyezve ( vagy arra jegyzik át )  a lakóházat kifüggesztés nélkül lehet megvásárolni – az általa elfoglalt alatta levő területtel.

A körülötte levő külterületi ingatlant csak kifüggesztéssel. Megjegyzem  nagy biztonsággal mondható hogy nem lesz elővételi joggyakorlás ebben a helyzetben. Ha nincs a lakóház önálló helyrajzi számon , akkor  – együtt – csak kifüggesztéssel adható el az ingatlan.

A vevő tehermentesen szokta vásárolni az ingatlant, ezért a haszonélvezeti jogot az adásvételi szerződésben meg kell szüntetni. Ennek két módja van:a haszonélvező ingyenesen lemond, vagy eladja a haszonélvezeti jogát.

Ez utóbbi esetben a vételár kétfelé oszlik: a haszonélvező megkapja a jogának megfelelő vételárat, a tulajdonos pedig az ezen felüli vételárat.

Ajándékba kapott ingatlan eladása után fizetendő SZJA

Share Button

2013.05.27-én édesanyám nekem ajándékozta ingatlanát, melyet idén szeretnék értékesíteni. (Valószínűleg 2014.május 27 után fog ez sikerülni). Az ingatlanon rajta van édesanyám haszonélvezeti joga.

Az ajándékozási szerződésben 9 M Ft.-ban állapítottuk meg az ingatlan értékét. Ha az ingatlant 10 M Ft.-ért sikerül értékesíteni, úgy hogy édesanyám lemond haszonélvezeti jogáról, akkor milyen összeg után szükséges adót fizetni?

A tényleges eladási ár (10 M Ft)után, vagy az ajándékozási szerződésben szereplő összeg + a haszonélvezeti jog értéke (1,8 M Ft), tehát összesen 10,8 M Ft. után?

Ha a fent említett ingatlan árából egy másik drágább lakást vásárolok, még ebben az évben, akkor is szükséges adózni?

Ajándékozott ingatlan eladása esetén a vételár 25 %-a adózik 16 % szja-val. Mivel az Önök esetében az ajándékozás óta -levele alapján-  egy év fog eltelni, ezért adókedvezményt nem vehet igénybe.

Ha viszont az eladást követő egy éven belül új lakóingatlant vásárol, illetékkedvezményben részesülhet, azaz, az eladott és vett lakás közötti árkülönbözet után fizethet 4 % vagyonszerzési illetéket.