gyámhatóság hozzájárulása címkével jelölt bejegyzések

Megváltható-e gondnokolt személy haszonélvezeti joga?

Share Button

Ha egy gondnokolt személy javára feljegyzett holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant szeretnék értékesíteni és az érte kapott összegből nem szeretnék másik ingatlant vásárolni, akkor a teljes eladási árat gyámhatósági betétszámlára el kell helyeznem vagy esetlegesen megváltható a haszonélvezeti jog?

Édesanyám javára van haszonélvezeti jog feljegyezve és én vagyok a gondnoka.

A haszonélvezeti jog vagyoni értékű jog. Az Illetéktörvény 72 § szerint számolandó. Az illetékes gyámhatóság nem hagyható ki a ügyletből .Döntése szükséges hogy a haszonélvezeti jog eladásra kerül- e vagy sem.

A vagyoni jog értéke gyámügyi betétszámlára helyezendő, mert a gondnokolt érdeke a haszonélvezeti jog eladása és nem az arról való ingyenes lemondás.

Kiskorú nevében hogyan lehet visszautasítani az örökséget?

Share Button

A férjem édesapja 11 éve elhunyt, a hagyatéki eljárás során lemondott Ő és a húga a nővére javára az örökségről. A nővére együtt lakott az édesanyjával. Anyósom 3 éve elhunyt, ekkor ismét le szerettek volna mondani az örökségükről a nővérük javára, de Ő tiltakozott ez ellen, mert “nagyon sokat” kellett volna neki illetékként befizetnie.

Sajnos időközben Ő is megbetegedett, a lakóház felújítására felvett összeget hol fizette, hol pedig nem. Pontosan nem tudom, hogy hány helyen és milyen összegű tartozásai vannak, de közel 2 M Ft-nyi. Sajnos az egészségi állapota romlik, nem igazán jók a jövőbeni kilátásai, itt már csak hónapokról beszélhetünk.

A kérdésem az volna, hogy örökség esetén mivel 1/6-1/6 rész hivatalosan a férjemé és a húgáé, a fennmaradó 4/6 részről hogyan tudnának lemondani, mert sajnos a hitel összege közel azonos a lakóépület értékével.Tudom van arra lehetőség, hogy lemondani az örökségről, ebben az esetben a gyermekeink lépnének az öröklők sorába. A mi gyermekeink már felnőtt korúak, de sajnos a húg gyermekei közül az egyik csak 16 éves. Ebben az esetben hogyan működik a lemondása?

Aki az örökséget nem akarja elfogadni még örökhagyó életében – kétoldalú szerződéssel – lemondhat az örökségéről.

Örökhagyó halálát követően az örökséget csak egyoldalú nyilatkozattal visszautasítani lehet. A visszautasítás leszármazóra is kiható hatályú, ha kifejezetten így szól.

A visszautasítás érvényességéhez ebben az esetben az illetékes gyámhatóság jóváhagyása is szükséges. Ha minden örökös visszautasítja az öröklést, a végső örökös a Magyar Állam.

Kiskorú ingatlanának eladásához szükséges-e mindkét szülő aláírása?

Share Button

Kiskorú ingatlanának eladásához szükséges-e mindkét szülő aláírása? Másik, nagyobb értékű ingatlan vásárlása történne az eladott ingatlan árából.

14 év alatti kiskorú helyett az adásvételi szerződést a törvényes képviselő szülők írják alá, míg 14 – 18 év közötti esetében a szülők mellett a kiskorú is. Ha bontóperi ítélet csak az egyik szülőt jogosítja fel a törvényes képviseletre, akkor elég annak az aláírása.

14 év feletti kiskorú is alá kell hogy írja az adásvételi szerződést a  szüleivel párhuzamosan. Az új ingatlan vételére ugyanez irányadó.

1 éven belül ha az eladás és a vétel is megtörténik – lakóingatlan esetében – az értékkülönbözet után kell csak 4 % vagyonszerzési illetéket fizetni.

Megszüntethető-e gondnokolt személy haszonélvezeti joga, ha igen, hogyan?

Share Button

Van egy sógorom, aki értelmi fogyatékos és az én gondnokságom alatt áll. A házban, amelyben lakunk, holtig tartó haszonélvezeti joga van.

Szeretném megtudni, hogy van- e lehetőségem arra, hogy ennek ellenére valamilyen fogyatékosok ellátására szakosodott intézetben el tudjam helyezni? Van- e valamilyen módja, hogy ezt a haszonélvezetet megszüntessem?

Sajnos kifizetni a részét nem tudom, két gyermekem van, és állást kellene vállalnom, hogy több pénzt kapjak, ugyanis eddig ápolási díjon voltam.

A gyámhatóság közreműködésével és hozzájárulásával van lehetőség arra, hogy a sógor haszonélvezeti joga megváltásra kerüljön. A haszonélvezeti jog értékét az illetéktörvény 72. §-a határozza meg.

Ezen összegért- ha a gyámhatóság is hozzájárul kifizetheti / megválthatja a fennálló haszonélvezeti jogot. Ha nem tudja ezt a megváltást teljesíteni abban az esetben konzultáljon az illetékes gyámhivatallal, esetleges ellenérték nélküli haszonélvezeti jog megszüntetés lehetőségéről, melyre abban az esetben van esélye, ha a haszonélvező már nem gyakorolja az ingatlanon fennálló haszonélvezeti jogát, mert pl. intézetben lett elhelyezve. Az intézeti elhelyezés lehetőségéről is a gyámhivatalnál érdeklődjön.

Eladható-e kiskorú haszonélvezetével terhelt lakás?

Share Button

Van egy lakásom, és azon a 2 kiskorú gyermekem haszonélvezeti joga 2007 óta. Eladhatom -e mindenféle probléma nélkül ezt az ingatlant, aminek 1/1-es tulajdonosa vagyok, bele szól -e a haszonélvezeti jog ? Hogy működik ez ?

Kiskorú haszonélvező jogát az illetékes gyámhivatal védi. Minden olyan jogügylet megkötését, amely a kiskorúak érdekkörét sérti vagy negatívan befolyásolja vagyoni értékű jogaikat – a gyámhivatal megtilt.

Mivel a tiltó rendelkezés abban valósul meg, hogy a gyámhivatal a vonatkozó szerződést nem hagyja jóvá, ezért a szerződés érvénytelen, földhivatalnál tulajdonjog változás átvezetésére nem alkalmas.

Hogyan szüntethető meg gondnokolt személy haszonélvezeti joga?

Share Button

86 éves édesanyámat gondnokság alá kellett helyezni és gondozóházban ápolják. Én vagyok az egyetlen gyermeke, egyben kinevezett gondnoka.

Van a tulajdonomban egy kb. 10 M Ft-t érő lakás, amin édesanyámnak haszonélvezeti joga van. Állapota miatt régen üresen áll és esély sincs arra, hogy visszaköltözhessen.

Hogyan szüntethetem meg a haszonélvezetet, hogy eladhassam a lakást?

Az illetékes gyámhatóság hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az édesanya haszonélvezeti joga –adásvétellel-megszüntetésre kerüljön.

A gyámhatóság a haszonélvezeti jog megvásárlása során értékbecsléssel kontrollálja az ingatlan aktuális forgalmi értékét, mely a haszonélvezeti jog megváltásának az alapja.

A haszonélvezeti jog értéke az ingatlan forgalmi értékének 4/20-ad része.

Ügyvéd által szerkesztett okirattal, és gyámhatósági hozzájárulással lehet az ilyen vagyoni értékű jog eladását-vételét rendezni. Az okirattal a haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásból törölhető, és Ön mint tehermentes tulajdont a piacon értékesítheti.

A másik megoldás, ha azonnal adásvételi szerződés kötésére kerül sor, ahol Ön, mint állageladó, és édesanya mint haszonélvezeti jog eladó szerepel . Ehhez a megoldáshoz is szükséges a gyámhatóság fent írt hozzájárulása.

Lehet-e utólag haszonélvezeti jogot alapítani korábban kiskorúnak ajándékozott ingatlanra?

Share Button

A házamat ajándékozási szerződéssel az 5 éves lányomnak ajándékoztam. Utólag most beírathatom a haszonélvezeti jogot?

Mivel nincs hol laknom, élettársammal szétmentünk és ö a gyermekemnek a törvényes képviselője, hogyan és mit tegyek hogy ne rakjanak ki a házból, amit az 5 éves lányomnak ajándékoztam? Jelenleg itt lakom, de volt élettársam is vissza akar jönni.

Be szeretném íratni utólag a haszonélvezeti jogot az általam ajándékba adott házra. Hogyan lehetséges ez?

A 3 éve tett ajándékozási szerződésben a haszonélvezetét visszatarthatta volna illetékmentesen.

3 év után haszonélvezeti jogát csak alapítani lehet újabb szerződéssel, de szintén illetékmentesen. Ehhez azonban szükséges a kislány törvényes képviselőjének/gyámjának és az illetékes gyámhatóságnak is a hozzájárulása.

Fontos tudni, hogy a gyámhivatali hozzájárulás csak olyan ügyekben adható, ahol a kiskorú vagyoni érdeke nem sérül.

A haszonélvezeti jog alapítás a tulajdonos kiskorú korlátozását jelenti, mert a birtoklás és használat jogától a haszonélvezeti jog őt megfosztja.

Hogyan lehetséges örökség gyermekre is kiterjedő hatályú visszautasítása?

Share Button

A tavalyi év közepén a feleségemnek és testvérének édesapja meghalt egy távolabbi városban, akivel évtizedek óta nem tartottak semmiféle kapcsolatot. De tudomást erről csak decemberben szereztek miután értesítették a testvéreket a lakhelyük szerinti Polgármesteri hivatalából levélben, hogy a hagyatéki leltáron szíveskedjenek megjelenni.

A hagyatéki tárgyalás még nem volt ez idáig, ezért a hagyatéki tárgyalással megbízott Közjegyzőnek levélben a testvérek vissza akarták utasítani az örökséget. Mivel kis értékű az ingatlan, távolság, a költségek esetleges elmaradt rezsik, ügyintézés, stb., és lehet, hogy nem maradna az örökségből semmi.
Majd levél fordultával a válasz lényege az volt, idézem: „az örökség visszautasítása esetén az öröklésből kiesik, azonban – tekintettel arra, hogy a hagyatéki vagyon pozitív – visszautasítás estén a kiskorú örökös a törvény kizáró rendelkezése értelmében az örökséget érvényesen nem utasíthatja vissza”.
Mint kiderült, hogy a testvérek, mint szülők nem mondhatnak le az örökségről pozitív vagyon esetén a kiskorú gyermekek nevében!
Ha nem mondhatnak le semmiféle formában a gyerekek nevében, akkor öröklik az ingatlant, de ki felel a fent tartásáért ezek után (talán a gyerekek)? Van erre valamilyen megoldás?

Gyermekre is kiterjedő hatályú visszautasítást csak az illetékes gyámhatóság hozzájáruló határozatával lehet tenni.

Fontos tudni, hogy a jogszabály a gyámhatóság hatáskörébe rendelte annak az eldöntését, hogy a lemondó nyilatkozat megfelel-e a gyermek érdekeinek vagy sem.

Ha tehát ilyen tartalmú gyámügyi nyilatkozat a hagyatéki eljárás során nem volt, a közjegyző nem tehet mást, mint átadja a hagyatékot a törvényes öröklés rendje szerint.

 

 

Kiskorú javára történő végrendelkezés

Share Button

A férjem sajnos beteg, 3 hónapja van hátra. A tudata tiszta, az ő lakásában lakunk, nekem nincs külön vagyonom. Szeretné ráíratni az 5 éves kislányunkra a házat, ezen kívül a bakszámláját, ingóságait.

Mivel a lányom kiskorú, én férjem halála esetén eladhatom-e a házat, rendelkezhetek -e a lányom összes örökségével?

A végrendelet ügyvédi letétbe helyezve megtámadhatatlan-e?

Köteles részt nem akar adni sem a testvérének, sem az édesapjának, mivel ők jómódban élnek.

A köteles rész alapjába a 10 éven belül adott adomány beszámít. Testvér nem jogosult kötelesrészre.Szülő akkor jogosult köteles részre, ha nincs gyermeke az örökhagyónak. Kiskorú tulajdonában levő ingatlan eladásához a gyámhatóság hozzájárulása is szükséges. Ugyanez vonatkozik az ingóságokra/ banki betétekre is.

Ha a kislány lesz a tulajdonos, Ön nem rendelkezhet az ingatlan eladásáról, csak olyan szinten, hogy az eladásból származó bevétel a kiskorú gyámi számlájára kerül, és ha ebből új ingatlant kívánnak vásárolni, mindehhez a gyámhatóság hozzájárulása szükséges.A vásárló csak a kiskorú lehet.

Egy végrendelet megtámadását nem zárja ki, hogy az központi nyilvántartásban/ügyvédi letétben van elhelyezve.

Életjáradéki szerződés

Share Button

Mozgássérült, önmagát már ellátni képtelen nem egyeneságbeli rokonunk szeretet- otthonba kényszerült menni, lakásában nem ápolható. Az otthon és az üresen maradt lakás költségeit a nyugdíja nem fedezi. A különbséget a mi családunk rendezi, ami anyagilag elég megterhelő nekünk, ezért azt tervezzük, hogy ki kellene adni a lakást.

A lakás nagyon lelakott állapotban van, rengeteget kell rá költeni, hogy ki lehessen adni. Eltartási szerződést tervezünk vele kötni, mert így a mi tulajdonunkba kerül a lakás.

A rokonunk is egyetért ezzel. A kérdésem az, hogy ha a néni nem lakik a lakásban, akkor lehet-e eltartási szerződést kötni? Ha nem mit javasol?

Az eltartási szerződés egyik formája az életjáradék fizetése.

Mivel Önök esetében fogalmilag kizárt a személyes tartás, gondozás, -mert ezt a szeretetotthon intézi- ezért a havi járadékfizetés ki tudja tenni a tartási szerződés tartalmát.

Az ingatlan tulajdoni joga ez életjáradéki szerződés által is az eltartóé lesz, az ingatlan nyilvántartásban a tartási/életjáradéki jog feljegyzésre kerül, mely azt biztosítja, hogy az ingatlan az eltartott életében nem adható el.

Az eltartók a tulajdoni joguk alapján felújíthatják, bérbe adhatják hiszen az Önök esetén az eltartott nem lakja az ingatlant. Fontos tudni, hogy korlátozottan cselekvőképes személy esetében az ügylethez az illetékes gyámhatóság hozzájárulása is szükséges.

1 / 2 oldal12