ingyenes haszonélvezet megszüntetés címkével jelölt bejegyzések

Nevelt lány ingatlanán fennálló haszonélvezet eladása, vagy az ingyenes lemondás jár kisebb adóvonzattal?

Share Button

Anyósom sok éve vásárolt egy lakást férjem első házasságából született lányának, férjem és az én haszonélvezetemmel. Nevelt lányom felnőtt, most eladna a lakást. Én ellenszolgáltatás nélkül lemondanék a haszonélvezetemről. 65 éves elmúltam.

Kell-e bárkinek adót vagy illetéket fizetni, és mennyit, ha a lakást 30M Ft-ért adja el?

És: lehet-e a lemondást az adásvételi szerződésbe belefoglalni, vagy célszerű külön jognyilatkozatot tenni?

A haszonélvezeti jog vagyoni értékű jog.   Az ingyenes haszonélvezeti jogról lemondás a tulajdonos részéről kapott ajándéknak minősül  és  az ajándék után pedig 9% mértékű illetéket kell fizetnie .

Érdemes megfontolni a haszonélvezői jog eladás útján történő megszüntetését az esetleg jóval kevesebb járulékos költség fizetése miatt (SZJA). Ha  haszonélvezeti jog már több mint 5 éve fennállt akkor adómentes annak megszüntetése.

 

Hogyan adható el haszonélvezettel terhelt ingatlan?

Share Button

Édesanyám vásárolta meg a nagymamám házát és a
testvérem és az én nevemre, nagymamámnak holtig tartó haszonélvezeti joga
van a lakáson, de már nem tud benne élni, visszaadná nekünk, mi meg
szeretnénk majd eladni vagy bérbe adni. Milyen teendőink vannak?

A két testvér tulajdonában levő, de a nagymama haszonélvezeti jogával terhelt
ingatlant a tulajdonosok bármikor eladhatják.

A vonatkozó adásvételi szerződésben javasolt, hogy szerződő fél legyen a nagymama is, aki a haszonélvezeti jogáról ingyenesen lemondhat unokái javára, vagy ezen jogát
ellenérték fejében értékesítheti.

A haszonélvezeti jog megszüntetésére az adásvételt megelőzően is van lehetőség, ingyenesen ajándékozással, vagy visszterhesen adásvétellel.

Az utóbbi eset kétszeres költséget jelent az okiratszerkesztés és a földhivatali ügyintézés vonatkozásában.

Van-e szja fizetési kötelezettség haszonélvezetről történő ingyenes lemondás esetén?

Share Button

Gyermekeim tulajdonában álló, haszonélvezeti jogommal terhelt , 1990. évben szerzett lakás eladása esetén lemondhatok-e ingyenesen haszonél- vezeti jogomról, kell-e jövedelemadót fizetnem?

Ingyenes haszonélvezeti jog megszüntetése ajándékozásnak tekintendő. Aki ajándékoz az jövedelmet nem realizál, ezért SZJA-t sem fizet.

Haszonélvezet megszüntetése,adásvétel, illetékkedvezmény?

Share Button

Lakásunkon édesanyámnak holtig tartó haszonélvezeti joga van, amelyről ellenérték nélkül lemondana, ezt követően eladnám a lakást és nagyobb értékűt vásárolnék haszonélvezet nélkül.
Ebben az esetben az illetékkedvezményt megkapom-e az eladott lakás teljes értéke után?

Az ingyenes haszonélvezet megszüntetés ajándékozásnak minősül. Az ajándékozással Ön az ingatlan egészének tulajdonosává válik. Mivel ezzel egyidejűleg el is adja az ingatlant, -és vásárol egy másikat- a cserét pótló illetékkedvezményre jogosult lesz az eladott ingatlan eladási árának egészére vetítve.

Más a helyzet, ha a haszonélvezeti jog eladásra kerül. Ilyenkor a haszonélvezeti joggal csökkentett értékben lehet igénybe venni az illetékkedvezményt.

Hogyan szüntethető meg a haszonélvezeti jog?

Share Button

Feleségemmel második házasságban élünk mindennemű szerződés nélkül.

Már házasságunk alatt Ő eladta a volt lakását ahol mi  nem éltünk együtt és vett helyette egy másikat, ahol  az Ő gyereke él.

Bár lényegesen fiatalabb nálam,szeretné tudni: ha Ő meghal, lesz-e nekem haszonélvezeti jogom az Ő lakásán, ami ezek szerint nem “közösen lakott” lakás.

Ha mégis lesz, hogyan mondhatok én le róla?

A haszonélvezeti jog egyoldalú nyilatkozattal bármikor megszüntethető. Ha közeli hozzátartozó a tulajdonos, egyenes ági rokonok között a haszonélvezeti jog megszüntetése illetékmentesen történhet.

2014 március15-től hatályba lépett PTK szerint  az özvegyi haszonélvezeti jog csak a közösen lakott lakásra jöhet létre. Az Ön által kérdezett, más által lakott lakásra nem.