ingyenes haszonélvezet megszüntetés címkével jelölt bejegyzések

Hogyan adható el haszonélvezettel terhelt ingatlan?

Share Button

Édesanyám vásárolta meg a nagymamám házát és a
testvérem és az én nevemre, nagymamámnak holtig tartó haszonélvezeti joga
van a lakáson, de már nem tud benne élni, visszaadná nekünk, mi meg
szeretnénk majd eladni vagy bérbe adni. Milyen teendőink vannak?

A két testvér tulajdonában levő, de a nagymama haszonélvezeti jogával terhelt
ingatlant a tulajdonosok bármikor eladhatják.

A vonatkozó adásvételi szerződésben javasolt, hogy szerződő fél legyen a nagymama is, aki a haszonélvezeti jogáról ingyenesen lemondhat unokái javára, vagy ezen jogát
ellenérték fejében értékesítheti.

A haszonélvezeti jog megszüntetésére az adásvételt megelőzően is van lehetőség, ingyenesen ajándékozással, vagy visszterhesen adásvétellel.

Az utóbbi eset kétszeres költséget jelent az okiratszerkesztés és a földhivatali ügyintézés vonatkozásában.

Van-e szja fizetési kötelezettség haszonélvezetről történő ingyenes lemondás esetén?

Share Button

Gyermekeim tulajdonában álló, haszonélvezeti jogommal terhelt , 1990. évben szerzett lakás eladása esetén lemondhatok-e ingyenesen haszonél- vezeti jogomról, kell-e jövedelemadót fizetnem?

Ingyenes haszonélvezeti jog megszüntetése ajándékozásnak tekintendő. Aki ajándékoz az jövedelmet nem realizál, ezért SZJA-t sem fizet.

Mennyi időn belül támadható meg egy szerződés jogalappal?

Share Button

Szeretném megkérdezni, hogy egy  haszonélvezetről  lemondó nyilatkozatot  10 év elteltével meg lehetne-e  támadni, mivel  abban az időben  orvosi papírokkal tudom bizonyítani, hogy  depressziós beteg voltam. Ezen indok alapján meglehet-e támadni, és az eredeti állapotot  visszaállítani !

A  másik kérdésem, hogy ingyen mondtam le a haszonélvezetről, és ez ajándékozásnak minősül-e, amit vissza lehet követelni a tulajdonostól ?

Az általános elévülési idő 5 év, melyet követően a szerződés nem megtámadható jogalappal.

Ajándék visszakövetelésének lehetősége – pl. téves feltevés, meghiúsult várakozás, stb. jogcímen  – általában ügyvéd vagy közjegyző által kötött ajándékozási szerződésnél merülhet fel.

A haszonélvezeti jogról lemondás, annak ingyenes megszüntetése mindig egy konkrét ingatlan adásvételéhez kötődő egyoldalú jognyilatkozat, mely kifejezetten arról szól, hogy a haszonélvezeti jogot a jogosult nem kívánja fenntartani és azzal a lehetőséggel sem él, hogy ezen vagyoni értékű jogát eladás útján értékesítse, ezért az ilyen ajándék visszakövetelése jogilag nem lehetséges.

A korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen állapotban tett nyilatkozat megtámadására nyitva álló 5 éves határidőt Ön már elmulasztotta.

Mikor jár az illetékkedvezmény?

Share Button

Lakásunkon édesanyámnak holtig tartó haszonélvezeti joga van, amelyről ellenérték nélkül lemondana, ezt követően eladnám a lakást és nagyobb értékűt vásárolnék haszonélvezet nélkül.
Ebben az esetben az illetékkedvezményt megkapom-e az eladott lakás teljes értéke után?

Az ingyenes haszonélvezet megszüntetés ajándékozásnak minősül. Az ajándékozással Ön az ingatlan egészének tulajdonosává válik. Mivel ezzel egyidejűleg el is adja az ingatlant, -és vásárol egy másikat- a cserét pótló illetékkedvezményre jogosult lesz az eladott ingatlan eladási árának egészére.

Más a helyzet, ha a haszonélvezeti jog eladásra kerül. Ilyenkor a haszonélvezeti joggal csökkentett értékben lehet igénybe venni az illetékkedvezményt.

Hogyan szüntethető meg a haszonélvezeti jog?

Share Button

Feleségemmel második házasságban élünk mindennemű szerződés nélkül.

Már házasságunk alatt Ő eladta a volt lakását ahol mi  nem éltünk együtt és vett helyette egy másikat, ahol  az Ő gyereke él.

Bár lényegesen fiatalabb nálam,szeretné tudni: ha Ő meghal, lesz-e nekem haszonélvezeti jogom az Ő lakásán, ami ezek szerint nem “közösen lakott” lakás.

Ha mégis lesz, hogyan mondhatok én le róla?

A haszonélvezeti jog egyoldalú nyilatkozattal bármikor megszüntethető. Ha közeli hozzátartozó a tulajdonos, egyenes ági rokonok között a haszonélvezeti jog megszüntetése illetékmentesen történhet.

2014 március15-től hatályba lépett PTK szerint  az özvegyi haszonélvezeti jog csak a közösen lakott lakásra jöhet létre. Az Ön által kérdezett, más által lakott lakásra nem.