öröklési jog címkével jelölt bejegyzések

Kit értesítenek a hagyatéki eljárásról?

Share Button

Édesapám 7 éve meghalt, én örököltem utána az ingatlan fele részét, haszonélvezeti joggal. Most áprilisban meghalt a felesége, neki is van egy lánya, akivel így társtulajdonosok leszünk. A hagyatéki tárgyalás részéről még nem volt meg. Az volna a kérdésem: hogy engem, mint társtulajdonost, meghívnak-e a hagyatéki tárgyalásra?

A hagyatéki eljárásban a közjegyzőnek az örökösöket kell megidéznie a tárgyalásra. A feleség leánya az egyedüli örökös, ezért Önt a közjegyző nem idézi meg. A tulajdoni lapon történő változásról is csak az örökös kap értesítő határozatot a földhivataltól.

Hogyan szabadulhatok meg örökölt tulajdonrészemtől?

Share Button

Édesanyám meghalt, a hagyatéki tárgyalásra nem tudtam elmenni, mert nem kaptam róla értesítést. Így a ház 1/6 része az enyém lett. Édesapám élt a házban a kisebbik öcsémmel, és ő felhalmozott rengeteg adósságot. Most pedig elhagyták az országot és az egész ház, telek csúnyán néz ki. Kb 170 cm magas dudva, stb…

A nagyobbik öcsém van anyagilag támogatva, de ő nem hajlandó abból a pénzből rendbe rakatni az udvart, kertet, és mivel tulajdonos vagyok én is, engem kerestek meg, hogy rakjam rendbe, különben a földhivatal bírságot szab ki rám.

Nem szeretném rendbe tenni a telket. Le szeretnék mondani a részemről. Vagy valamilyen megoldást szeretnék arra hogy mentesüljek ezek alól.  Olyasféle megoldás kellene, amibe nem kell az édesapám beleegyezése, mert direkt se menne bele, hogy lemondjak.

Ha öröklés folytán egy ingatlan tulajdonosa vagy résztulajdonosa lesz valaki, utóbb az öröklést nem utasíthatja vissza, arról nem mondhat le. Az ingatlan tulajdoni hányadot azonban eladhatja, elajándékozhatja, például az önkormányzatnak. Ez ügyben javaslom keresse fel az illetékes önkormányzatot.

Mire vonatkozik az özvegyi jog 2013-ban átadott hagyaték esetén?

Share Button

Ha 2013 év végén kelt tárgyalás nélküli hagyatéki eljárás során, a két gyermek olyan nyilatkozatot tett, hogy minden örökölt ingatlan részre haszonélvezetet ad az özvegy részére, az érvényes akkor is, ha 2014 -ben az új Ptk. másképp rendelkezik öröklés ügyekben ?

A 2013 évi szabályozás szerint köteles voltak-e gyermekek az özvegy részére haszonélvezetet adni  a lakáson kívül, a  hétvégi telekrészre, és garázs részre is.

A 2013-ban átadott hagyaték érvényes, az özvegyi jog minden örökségi tárgyat terhel – az új Ptk .szabályai arra nem vonatkoznak. A mostani szabályozás ( új Ptk) csak a közösen lakott lakásra és berendezési tárgyaira írja elő az özvegyi /haszonélvezeti jog keletkezését a többi örökségi tárgyra nem.

Mi számít bele a köteles rész alapjába?

Share Button

Anyósom és a férjem testvére (sógornőm) egy budapesti önkormányzati lakásban laktak, amit a férjem tudta nélkül megvásárolt anyósom az önkormányzattól a sógornőm nevére, majd a lakást eladták 32 M Ft-ért, és a sógornőm vásárolt egy ingatlant ugyanennyiért, amire anyósom holtig tartó haszonélvezeti jogát bejegyezték.

Úgy gondolom, hogy a férjemnek járt volna ebből a pénzből, mert semmit nem kapott. Az indok az volt, hogy nekünk van hol lakni…

Az 5 éven már túl vagyunk, tehát már semmit sem lehet tenni. Anyósom a sógornőm élettársának a lakásában lakik, ergo semmilyen vagyona nincs. Ilyen esetben is van köteles rész? És ha igen, kitől kell majd követelni? Még nem “aktuális” az ügy, csak szeretném tudni. Konkrétan kirakták az örökségből a férjemet. Ezt lehet??

Hagyaték tárgyát csak az örökhagyó halála idején meglevő vagyontárgy képezi. Köteles rész alapjába be lehet tudni az örökhagyó által 10 éven belül ingyenesen ajándékozott vagyontárgyat. A köteles rész mértéke a törvényes örökrész 1 / 3-a.

 

Visszautasítható-e az örökség? Ki örököl visszautasítás esetén?

Share Button

Elhunyt férjem előző házasságából egy kiskorú és egy nagykorú gyermek született. Az örökösök – a fiai és én, mint feleség – nem tudtuk, hogy van egy ingatlana, ami hitellel terhelt.

Hogy mondhatok le az örökségről vagy utasíthatom vissza, és kinek a javára mondhatok le, a fiai javára, bárkire, vagy a magyar állam javára?

Milyen jogkövetkezményei vannak a lemondásnak illetve visszautasításnak részemről, mint túlélő feleség részéről?

Örökségről lemondani csak az örökhagyó életében lehet. Örökhagyó halálát követően az örökséget csak visszautasítani lehet, ha az örökös nem akar örökölni.

Visszautasítani azonban csak az egész hagyatékot lehet, így például nem lehet azt tennie, hogy a terhelt ingatlant visszautasítja az örökös, míg a nem terhelt elfogadja örökségként.

Visszautasítás esetén a sorban következő törvényes örökös örököl, aki általában az örökös gyermeke. Ha a gyermek például kiskorú a reá is kiterjedő hatályú visszautasításhoz az illetékes gyámhatóság jóváhagyása is szükséges.

Ha minden örökös visszautasít a Magyar Állam örököl.

Leszármazó hiányában ki örököl?

Share Button

Május 30 el hunyt a Testvérem nincs gyermek se bejegyzett élettársa csak barátnője volt. Szülőnk apukám él és az lenne a kérdésem ki örököl utána?

A törvényes öröklés rendje szerint az egyenes ági öröklés megelőzi az oldalágit. Ha elhunyt testvérének nincsen leszármazója, akkor az örökös az édesapa.

 

Mennyi örökrész illeti meg a házastársat?

Share Button

60 egynéhány éves édesanyámhoz néhány hete beköltözött a “nagy szerelem”. Egy olyan férfi akinek sem lakása sem vagyona nincsen. Hamarosan esküvő is várható.

Gondolkodtam azon, hogy édesanyám írassa rám a lakását úgy, hogy édesanyámon maradjon a haszonélvezet mert akkor az “udvarló” ha anyukámmal történne valami nem maradhatna a lakásban. Sajnos anyukám ezt a papírt nem írná alá úgy gondolom.

Van-e jogi lehetőségem arra, hogy ne semmizzen ki anyukám új párja ha anyával lesz valami?

Az ajándékozás helyett köthetnek eltartási vagy öröklési szerződést is édesanyának haszonélvezeti jogot alapítva az ingatlanra. Ha semmilyen szerződés nem köttetik az új házastársat egy gyermekrésznyi illeti meg törvényes örökrészként továbbá a lakás és berendezési tárgyaira vonatkozó haszonélvezeti jog.

 

Hol kell bejelenteni kiskorú nevében az örökség visszautasítását?

Share Button

Gyermekeim (1 éves- német állampolgár, 4 éves – kettős állampolgár), magyarországi lakhellyel nem rendelkeznek. Édesapám halála után visszautasítanám az örökséget az ö nevükben is, de most melyik gyámhivatalhoz forduljak? Mit Keller tartalmaznia a visszautasításnak?

Ha az örökség tárgya magyarországi ingatlan és a hagyatéki eljárás is magyar közjegyző előtt zajlik, a közjegyző illetősége szerinti gyámhatósághoz forduljon segítségért. A visszautasítás a gyermekek nevében ugyanis jogszerzéstől megfosztást jelent, ezért ahhoz a nyilatkozathoz a gyámhivatal hozzájárulására is szükség van.

 

Az osztatlan közös tulajdonból mi képezi a örökség tárgyát?

Share Button

Férjemmel közös lakásunk és nyaralónk is fele-fele tulajdonunkban van,tulajdoni lap szerint.Egyikünk halálakor mi képezi a hagyaték tárgyát, csak az elhalálozott nevén lévő vagyonok vagy a túlélő házastársé is.

A hagyaték tárgya az örökség, de csak az az örökség ami az elhalálozott nevén szerepel.

Kérhető-e köteles rész a 10 éven belül adott ajándékból?

Share Button

Nagypapám 2013. évben elhalálozott. Halála előtt nagyobb pénzösszeget adott unokáinak, illetve egyik gyermekének. A másik gyermekével nem tartotta a kapcsolatot több mint 10 évig, se szóban, se személyesen. Végintézkedés nem volt, egy kis terület maradt utána tiszta hagyatékként. A kis terület a törvényes öröklés rendje szerint kerül szétosztásra.

A másik gyermek viszont kéri a köteles részét a pénzösszegből. Nagypapám nem utalt arra, nem tett soha olyan nyilatkozatot, hogy a hagyaték tiszta értékéhez ez is hozzátartozna, ezt direkt felújításra adta nekünk, valamint azért, mert mi ápoltuk és gondoztuk. Soha nem olyan kitétellel, hogy osztályra kellene bocsátani. Van okunk aggódni?

Az örökhagyó halálát megelőző 10 éven belül bizonyítottan adott pénzajándék a köteles rész alapjába beszámít.

5 / 28 oldal« Első...34567...1020...Utolsó »