zártkerti adásvétel címkével jelölt bejegyzések

Vásárolható-e aranykoronás földterület kifüggesztés nélkül?

Share Button

Nem vagyunk földművesek. Szeretnénk egy tanyát vásárolni ami 3500 m2. Ahhoz hogy oda költözzünk el kell adni a zártkerti ingatlanunkat. Ha a kifüggesztés ideje alatt megvenné valaki akkor nem lenne hol laknunk. Hogy lehet kikerülni a kifüggesztést? Esetleg elcserélni el lehet a két ingatlant kifüggesztés nélkül?

A zártkert is földnek minősül ha van rajta aranykorona és nincs kivonva művelés alól.

Földet lehet földdel elcserélni, de csak földműveseknek. Ha előszerződést kötnének a zártkerti eladáshoz azzal a feltétellel, hogy a végleges adásvételt csak a vásárolandó föld hatósági jóváhagyását követően készítik el, úgy biztonságosabb lenne a helyzetük.

Milyen hátránnyal járhat, ha kivett zártkertet vásárolok?

Share Button

Az adásvételi eljárás felgyorsításának érdekében az általam a közeljövőben megvásárolni kívánt zártkerti besorolású telek+ingatlan művelés alól való kivonását kezdeményezte az eladó. Kérdésem, hogy esetleges telekadó bevezetése esetén, érhet-e engem “váratlan” meglepetés abban a tekintetben, hogy a zártkerti ingatlanom így már nem mezőgazdasági területnek minősül.

Jelenleg a településen nincs sem építményadó, sem telekadó bevezetve, de amennyiben ez megtörténne, négyzetméter alapú adószámítás esetén horribilis összegre rúghatna az éves telekadó mértéke, ugyanis a megvásárolni kívánt zártkerti telek nagysága 1,1 ha. A telek értéke kb. 1000000 Ft, a rajta álló épülettel együtt kb. 6000000 Ft

Kivett zártkerti ingatlan megvásárlást megelőzően javaslom a helyi önkormányzat személyes megkeresését a helyi adó kérdésének tisztázása végett. Valóban néhány település előír művelés alól kivét esetén kommunális adófizetési kötelezettséget, amelyeken van felépítmény.

Ha jelenleg ilyen előírás nincs életben a jövőre nézve javasolt megérdeklődnie várható-e ilyen előírás életbe léptetése.

Kiszabhatja-e a NAV az illetéket olyan telek esetében, amelyet tulajdonosa be akar építeni, de csak nyaraló építhető rá?

Share Button

Májusban vettem egy telket egy faluban. 1290 m2. Az ingatlanközvetítő úgy hirdette hogy 50 %a beépíthető. Az ügyvéd pedig elvileg kérte az illetékmentességet,  mivel vállaltam hogy négy éven belül épül rá ház.

A NAV kiküldte az illetékes csekket és innentől kezdve derültek ki dolgok, miszerint nem építhetek rá semmit. A földhivatal elküldött az építési osztályra, ahol azt mondták hogy maximum 50 m2 hétvégi ház építhető, mivel ÜH.

A papíromon zártkerti művelés alól kivett terület szerepel. Hozzáteszem a szomszédok hatalmas házakat építettek mostanában. Kérem adjon bővebb tájékoztatást a beépíthetőségről és hogy valóban csak 50 m2-es hétvégi ház építhető rá?

Az ingatlan tulajdoni lapjának ismeret nélkül a következő megállapítást tudom tenni: a zártkert általában 3%-os beépíthetőségű és általában gazdasági épülettel építhető be.

Javaslom, hogy egyeztessen az illetékes építésügyi hatósággal, mert a NAV illeték kiszabása megalapozottnak tűnik. Az illetéktörvény ugyanis  a következő esetben engedi a feltételes illetékmentesség megadását: „a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak, valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át”.

Hogyan vásárolható meg egy zártkert? Hogyan vonatható össze már meglévő területtel?

Share Button

Négy részletben elkerített osztatlan közös tulajdonú zártkert tulajdonosa vagyok 1/4 hányadban.

A kertem melletti külön helyrajzi számon szereplő magán zártkert egy részét (kb a felét) szeretném megvásárolni és hozzácsatolni a saját kertemhez.

Az osztatlan közös tulajdont is szeretném megszüntetni a tulajdonostársaimmal és önálló, nagyobb kertet szeretnék. Mi a teendőm?

Ha a  kertje melletti külön helyrajzi számon szereplő magán zártkert egy részét (kb a felét) meg szeretné vásárolni  elsőként az ingatlant a tulajdonosa vonassa ki művelés alól . Ez díjmentes földhivatali kérelemmel lehetséges.

Ezt követően földmérővel egyeztessen a telekmegosztásról és a telekegyesítésről és párhuzamosan készüljön el az adásvételi szerződés is. A kívánt cél eléréséhez a tulajdonostársaknak együtt kell működnie.

Zártkert vásárlása esetény mennyi az illeték? Ki fizeti?

Share Button

Zártkertünket, rajta lévő un .gazdasági épülettel szeretnénk eladni. Művelés alól történő kivonása már megtörtént. Kérdésem az lenne hogy lakásként kedvező illetékkel vagy 10%-os illetékkel kell-e számolni ebben az esetben,ill hogy a vevő vagy az eladó fizeti-e az illetéket?

Az illeték mértéke egységesen 4 % . Vonatkozik ez lakásra, garázsra, zártkertre stb. A vagyonszerzési  illetéket  – mert vagyont szerző a vevő – mindig a vevő fizeti.

 

Zártkert eladásánál elkerülhető-e az elővételi joggyakorlás?

Share Button

Zártkerti ingatlan vételét tervezem. Meg is egyeztem a tulajdonosokkal a vételárról, az ügyvéd is közölte az ő munkadíjának az összegét.

Ha megtörténik az adás-vételi szerződés, utána pedig a kifüggesztés és a 60 nap alatt egy elővásárlásra jogosult személy vételi ajánlatot tesz és megfelel a földforgalmi törvényben foglalt rendeletben a tulajdonszerzés jogosultságának és “megvásárolja az ingatlant előlem” akkor ebben az esetben én elbukhatom az ügyvédi munkadíj költségeit is?

A félelmei elkerülése végett javaslom, hogy az adásvétel előtt a zártkertet a tulajdonos művelés alól vonassa ki kivett zártkertté.

Ez sürgősséggel (10.000.- Ft) 2 héten belül megtörténhet és ezt követően kifüggesztés és jóváhagyási lejárás nélkül egyszerű adásvételi szerződéssel a zártkertet megvásárolhatja.

A vásárlás során elővásárlási joggyakorlás sincs.

Művelés alól kivett zártkerti gyümölcsös művelhető-e továbbra is gyümülcsösként?

Share Button

Szeretnék vásárolni egy gyümölcsöst/kb:50-60db gyümölcsfa áll benne/amely zártkert.A tulajdonosnak sürgősen szüksége lenne az összegre amiben megegyeztünk.

Azt tanácsolták neki, intézze el a földhivatalnál, hogy legyen kivett terület, így sokkal hamarabb létrejöhet az adásvétel.A kérdésem: Mivel én megszeretném tartani a gyümölcsfákat,sőt ültetni is akarok hozzá, megtehetem ha már művelésből kivett terület? Nem származik ebből nekem hátrányom?

Illetve később eltudom intézni hogy gyümölcsös vagy ismét zártkert legyen, van ennek így értelme?

Ha az eladást – kifüggesztés , elővásárlási joggyakorlás és félévi engedélyeztetési eljárás  nélkül- sürgősen kívánják megvalósítani javaslom az ingatlan művelés alóli kivonását a tulajdonos által – még az adásvételt megelőzően.

A művelés alól történő kivonással az ingatlan zártkerti besorolása nem szűnik meg. A terület a továbbiakban gyümölcsösként ugyanúgy hasznosítható, mint eddig.

A művelés alól  kivett területek hasznosításáról bővebben itt olvashat.

 

 

Hogyan történhet zártkert adásvétele ill. ajándékozása nem egyenes ági hozzátartozók között?

Share Button

Egy művelési ág alól kivont zártkertet szeretnék megvásárolni  nagybátyámtól.

Milyen formanyomtatványokra van szükségem az adás-vételhez, azokat kinek és hova kell benyújtanom, milyen anyagi vonzatai vannak egy ilyen terület megvásárolásának a vételáron felül, illetve van e lehetőség rá, hogy elajándékozza nekem ezt a területet?

A művelés alól a zártkertet ki kell venni. Ez  a  tulajdonos vagy meghatalmazottja által a  Földhivataltól formanyomtatványom ingyenesen kérhető.

A művelésből történő kivonást követően a zártkert eladható lesz, ajándékozhatóvá válik.

Az adásvételi vagy ajándékozási okiratot ügyvéd vagy közjegyző készítheti el, melynek költsége az okiratot készítő szakemberrel megegyezett díj. Tulajdoni lap is szükség van ( 6250.-ft) ill. a földhivatalnál eljárási díjat kell fizetni, mely  6600Ft.

Adásvételt  követően 4 % vagyonszerzési illetéket , míg a ajándékozást követően (mivel nem lakóingatlanról van szó)  18 %  ajándékozási illetéket kell fizetni.

 

Milyen lehetősége van vevőnek a lakóhelyétő távol eső zártkerti ingatlanok megvásárlására?

Share Button

Tolnán élő mezőgazdasági végzettségű ember vagyok őstermelői igazolvánnyal, mezőgazdasági regisztrációs számmal, földműves regisztrációval rendelkezem.

Tavaly nyáron szerződést kötöttem mintegy 30 különböző hrsz-ú Zala megyei zártkerti, egymással szomszédos terület megvásárlására,melyek egy tulajdonban vannak.

Az egész terület 5Ha.A NAK első körben elutasította a vásárlást, mert magasnak állapította meg az általunk szerződésben rögzített vételárat, illetve kifogásolta, hogy nagy a távolság a lakóhelyem és a megvásárolt ingatlan között. Tény, hogy nem került bele a szerződésbe az, hogy milyen adottságokkal rendelkezik a terület-sokkal kedvezőbb, ápoltabb, rendezettebb ,mint akár a szomszédos területek, illetve az sem lett feltüntetve a szerződésben, hogy a területen van egy gazdasági épületként szereplő ingatlan, amely lakóingatlanként is kitűnően funkcionál a közművek hiánya mellett is.

Mivel lehet hatékonyan érvelni a helyileg illetékes Önkormányzat Jegyzője elé kerülő ügy érdekében, azt is figyelembe véve, hogy zártkerti területre -főleg gazdasági épület besorolású ingatlanra nem szokás állandó lakcímet kiállítani tudtommal.

Az sem került bele a szerződésbe, hogy oda szeretnék költözni az adás-vétel után a megvásárolt ingatlanba. Állandó vagy ideiglenes lakcím is megteszi, hogy megfeleljek annak az elvárásnak, hogy az adott km-en belül élőnek tekintsenek rám.

A zártkerti földeket – művelés alóli kivonást követően- a belterületi ingatlanokhoz hasonló módon megvásárolhatja. Ebben az esetben nincs szerzési korlát, nincs kifüggesztés, elővásárlás és engedélyezés.

Eladható-e a zártkeri szőlő külföldinek?

Share Button

Magyarországi zártkertemet eladhatom -e külföldinek, pl. a sógornőmnek, aki német állampolgár. Ez egy zártkert szőlővel és egy kis építmény található rajta.

Igen eladható a zártkert. Előtte művelés alól ki kell vonni. Így senkinek nem lesz elővásárlási joga, nem kell kifüggeszteni, engedélyeztetni.

1 / 4 oldal1234