adófizetési kötelezettség címkével jelölt bejegyzések

Milyen adófizetési kötelezettség keletkezik ajándékba kapott ingatlan eladása után történő nagyobb értékű lakás vásárlása esetén?

Share Button

Édesanyám 2010-ben vásárolt számomra egy ingatlant 11.500.000 HUF értékben, mely akkor még az ő nevére került. Az elmúlt öt évben én laktam benne.

Ajándékozási szerződéssel idén (2016) az ingatlan az én nevemre került. (17.000.000 HUF-t írtunk be értéknek).

Ha én idén (vagy jövőre) eladom az ingatlant – tegyük fel 17.000.000 HUF-ért – és ugyanabban az évben vásárolok (vagy építek) egy ingatlant kb. 40.000.000 értékben, akkor keletkezik-e és ha igen milyen adófizetési kötelezettségem?

Ajándékozott ingatlan eladása után – ha az 5 éven belül történik –   Szja-t kell fizetni ,melynek mértéke 15 % és az alapja az eladási érték 25 %-a. Ha pl 17 MFt-ért eladja a  lakóingatlant és 40 MFt-ért három éven belül vásárol egy másik lakóingatlant akkor 23 MFt után fizetnie kell 4% vagyonszerzési illetéket.

Mi alapján állapítható meg adókedvezmény ingatlaneladás esetén?

Share Button

2013-ban ajándékozás jogcímén szerzett ingatlant (illetékmentes ügylet, mivel az ajándékozás egyenes ági rokonok között történt) 2015-ben értékesítettem 2.100eFt-ért.

Az adó alapja értelmezésem szerint az Szja.tv. 62.§ (3) bekezdése alapján a bevétel 25%-a (525.000Ft). A kérdésem, hogy alkalmazható ugyanezen paragrafus (6) pontja, mely szerint a jövedelem az 525.000 Ft 90%-a, azaz 472.500 Ft? Ez után kell adóznom vagy ez a 90% nem alkalmazható az esetemben?

Az adókedvezmény  ahhoz a tényhez kötődik , hogy az eladott lakóingatlan hány éve volt az eladó tulajdonába – függetlenül a szerzés jogcímétől.

 

Egy éven belüli föld eladás után jelentkezik-e szja fizetési kötelezettség, ha a vételárat lakás vásárlásába forgatjuk?

Share Button

Szüleink termőföldjét 2014-ben örököltük meg öcsémmel. 2015-ben eladtuk, a hagyatéki végzésben szereplő 2,7 MFt feletti, 11 MFt-os áron. Még 2015-ben mindketten vásároltunk lakást ebből a jövedelemből. Kérdésem: Ebben az esetben is kell-e jövedelemadót fizetnünk?

Szja szempontjából lakás vásárlás földeladással nem számolható össze. Csak lakás –lakással. Ezért a földeladás  hagyatéki érték és eladási érték közötti különbözetet le kell adózni és az adóbevallásban is szerepeltetni kell.  ( 2016 01.01-ig a jövedelemadó 16 % volt , ezt követően 15 %)

Mennyi adót kell fizetni örökölt zártkert eladása után?

Share Button

2014-ben örököltünk a nővéremmel egy zártkertet, amit 2015-ben eladtunk. Édesapán 2003-ban elhunyt, ekkor került a kert fele a tulajdonunkba az apai rész majd 2014-ben édesanyánk is elhunyt, így a másik felét is megörököltük. Kérdésem hogyan kell adózni az eladott kert után?

Adófizetés csak jövedelem szerzésekor keletkezik. Ha az örökölt értéket meghaladóan került eladásra az ingatlan akkor a különbözet  adózik 15 % -al, a vonatkozó  kedvezmény figyelembe vételével.

Mennyi szja-t kell fizetni ajándékba kapott ingatlan értékesítése utáni bevételből?

Share Button

Kicsit régi az ügy, de számomra az adózás szempontjából az utolsó év.2011-ben eladtam egy ingatlant, ami 2010-ben ajándékozással került a nevemre.

Az eladott ingatlant 7.300.000,- Ft-tal többért adtam el, mint az ajándékozás és az illeték összege volt. Tehát a 7.000.000,- Ft ajándék érték, 700.000,- Ft befizetett illeték. Eladási ár 15.000.000,- Ft. 2012-ben adóztam utána. Tehát a különbözet 7.300.000,- Ft 16 %-át.

Befizetett adó 1.168.000,- Ft. De bármilyen fórumon nézem, csak a különbözet 25 %-a után kell a 16 % adót megfizetni. Kérdésem, hogy ez 2012-ben így volt, vagy én csináltam rosszul, és esetleg visszaigényelhetnék valamit a NAV-tól?

A jövedelemadó szabályok olyan ügyletek esetén, amelyeknél a szerzéskori érték egzaktul nem megállapítható a 75 % mértékű költség átalány elszámolását tette és teszi lehetővé.

Ilyen például a tulajdonos által épített ingatlan eladásai, persze csak ha a számlákkal igazolt költség kevesebb, mint az eladási ár 75 %-a.

Az ajándékozott ingatlan eladásánál sem az ajándékozási szerződésben esetleg megállapított érték az irányadó, hanem mindig az adásvételi szerződésben írt vételár. Ennek 25 %-a a jövedelemadó alapja. Ha Ön nem így számolt korrigáltassa.

Mennyi az adófizetési kötelezettség örökölt ingatlan 5 éven belül történő eladása esetén?

Share Button

Ha én örököltem egy házat testvéremmel, és ezt 5 éven belül elszeretnénk adni, akkor mennyi adót kell rá fizetnünk?

Örökölt lakóingatlan eladása esetén csak akkor kell személyi jövedelemadót fizetni, ha a hagyatéki eljárásban szereplő adó- értékbizonyítványban meghatározott értéken felül történik az ingatlan eladása.

Ebben az esetben, ha az öröklés évét követő első évben adják el az ingatlant az eladási ár és az öröklési érték közötti különbözet – mint jövedelem – 15 %-át kell SZJA-ként megfizetni. Ha a második évben adják el, csak a jövedelem 90 %-a adózik, a harmadik évben annak 60 %-a, a negyedik évben annak 30 %-a. Az ötödik évtől adómentesen lehet az ilyen adásvételi szerződést megtenni.

 

Milyen szja fizetési kötelezettségem van ajándékba kapott lakóingatlan 5 éven túli eladása esetén?

Share Button

2015 elején ajándékozás útján lettem egy lakóingatlan tulajdonosa. Ha  a lakást egy éven belül eladom, és egy nagyobb értékű lakást veszek, mi a fizetési kötelességem ?

Ha 5 év birtoklás után adom el ugyanezt az ingatlant, akkor az eladási ár után van-e fizetési kötelezettségem?

5 éven túli tulajdonlás a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget kizárja lakóingatlan esetében, ha a lakóingatlan tovább eladásra kerül.

Ha 5 éven belül történik az adásvétel, az eladási ár 25 %-a –mint jövedelem- szja köteles.

Fontos tudni, hogy az adófizetési kötelezettségnél jelentősége van annak, hogy a vételtől számított hányadik évben történik az eladás, ugyanis ha az első évben, akkor a teljes 25 % adózik 16 %-kal, míg a második évben csak a jövedelem 90 %-a, a harmadik évben 60 %-a, a 4. évben 30 %-a .

Milyen adózási szabályok vonatkoznak a kettős állampolgárra?

Share Button

Barátunk fia magyar-amerikai állampolgár, Németországban él,  ott is született. 2014-ben örökölt Szegeden egy 15 millióra értékelt lakást (nagynénitől). Jelenleg ezt 13 millióért tudná eladni.

Mennyi illetéket ill. adót kellene fizetnie, illetve keletkezne-e az eladáskor bármilyen egyéb fizetési kötelezettsége akár Magyarországon, vagy Németországban, vagy az USA-ban?

A kettős adóztatást elkerülő nemzetközi egyezmények teszik lehetővé, hogy a kérdéses ügyben kizárólag az öröklés és eladás területi hatálya szerint Magyarországon kell vagy nem kell adót fizetnie az eladónak.

Amennyiben a hagyatéki eljárásban megállapított- adó és értékbizonyítvány szerinti -érték alatt történik az eladás az eladónak nincs adófizetési és nincs adóbevallási kötelezettsége.

 

Ajándékba kapott ingatlan után kell -e kötelesrészt fizetnem a testvéremnek?

Share Button

Édesapám 8 éve az ő édesapja után örökölt 1/4 részben egy házrészt, amit most nekem ajándékozna.  Ezután neki vagy nekem milyen adó vagy illeték fizetési kötelezettségem keletkezne?

Ha az ajándékozás utána a házrész az én nevemre kerülne,  akkor a testvéremnek, az édesapánk halála után ki kell e fizetnem az ő örökösödési részét apukám után?

Örökölt lakóház (rész) ajándékozása után –ha az örökléstől 5 év eltelt-az ajándékozónak nem kell szja-t fizetnie, a megajándékozottnak-ha közeli hozzátartozó- nem kell vagyonszerzési illetéket fizetnie.

A köteles rész alapjába a 10 éven belüli ajándékozást lehet beszámítani, tehát a testvér csak abban az esetben jogosult az ajándék után köteles részre, ha édesapa 10 éven belül halálozik el.

Van-e adókötelezettségem földbérlet ellenértékeként kapott termény után?

Share Button

Bérbe adtam a földemet, terményt kapok érte, én a terményt megetetem az állataimmal, saját részre vágom le őket. Adókötelezettségem van-e a kapott termény után?

A termőföldre vonatkozó feles bérleti szerződés alapján a bérlő meghatározott termőföld időleges használatára és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében a megtermelt termény felét vagy más hányadát a bérbeadónak természetben átadni. A feles bérletre egyebekben a termőföld haszonbérletére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

A termőföld-bérbeadásból származó bevétel adómentes, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri.

A felek a haszonbérleti díj terményben történő megfizetéséről is megállapodhatnak.

A jövedelemadó törvény szerint a 600.000.- forintot meg nem haladó ingó értékesítésből származó bevétel esetén a magánszemélynek nem kell jövedelmet megállapítania.

3 / 4 oldal1234