földtörvény címkével jelölt bejegyzések

Meghiúsíthatja-e a föld adásvételét a Földkiadó Bizottság?

Share Button

A Földkiadó Bizottság meghiúsíthatja az adásvételt ha magyar földművesről vevőről van szó és nincs helyi jelentkező?

Ha van egy értékes külterületi tanya földterülettel van rá egy magyar állampolgár nem helyben lakó vevő aki hajlandó megfizetni a vételárat és nincs helyben lakó vevő aki meg tudná fizetni az árat ebben az esetben a helyiekből álló földkiadó bizottság indoklás nélkül meghiúsíthatja a föld adásvételét?

Jelenleg még nem álltak fel a helyi földbizottságok, helyettük az illetékes agrárkamara és megyei földhivatal jár el.

Földadásvételnél a 60 napos kifüggesztést követően ha nincs elővásárlási joggal élő személy, egy további 90 napos eljárás következik, melyet az illetékes megyei földhivatal koordinál.

Ezen eljárás keretében több szempontot értékelve előfordulhat hogy az adásvételi szerződés jóváhagyása megtagadásra kerül. Ilyen szempont lehet a föld adásvételi szerződésbe foglalt ár-érték aránya, a vevő földszerzési jogosultságának terjedelme (birtok maximuma).

Az eljárás során tehát vizsgálandó az adott ingatlan ár érték aránya, és az is, hogy ha magas az érték nem azért-e, hogy elővásárlási jog jogosultat fosszon meg ezen jogától.

Az eljárás rendjét és jövőbeni kritériumait a gyakorlat fogja kialakítani. Az eljáró hatóság hallgatása nemleges, azaz elutasító választ jelent.

Ebből az következik, hogy akár indoklás nélkül is meghiúsulhat a földszerzés. Ellene a helyi önkormányzattól lehet jogorvoslatot kérni.

Köthető-e előszerződés termőföldre?

Share Button

Földeladásnál történt-e változás arra vonatkozóan, hogy már nem lehet előszerződést kötni foglalóval a vevővel? 
Amennyiben igen, mindez mikortól érvényes az új törvényes rendelkezések szerint?

2014 május 1. napjától érvényes az új földforgalmi törvény. Földeladásra e törvény szabályait kell alkalmazni.

Ha a szerződő felek még valamely körülménytől teszik függővé a végleges adásvételi szerződés megkötését akkor megtehetik, hogy előszerződést kötnek, azért hogy biztosítsák a végleges adásvétel létrejöttét.

Előszerződés foglalóval köthető ugyan földre, de mivel ki kell függeszteni a később kötendő adásvételi szerződést, ezért a foglalót óvatosan kell kezelni: pl. elővásárlási joggyakorlás illetve jóváhagyás megtagadása esetére  foglaló hatályát nem javasolt kiterjeszteni. Az előszerződés alapján a szerződés bírósági úton való létrehozása  esetére is a fentiek irányadók.

Az előszerződést nem de a végleges szerződést  1 biztonsági okiraton és legalább 3 egyéb okiraton  kell aláírni, mely példányszám a szerződő felek számával arányosan nő.

Az adásvételi szerződést 60 napra ki kell függeszteni az illetékes önkormányzatnál, ahol a Földforgalmi törvény szerinti elővásárlási jogosultak egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatják a földet.

A nyilatkozattal csak ugyanolyan feltételekkel történhet a vásárlás mint amelyek a szerződésben írva vannak.

Az ilyenkor adott foglaló tehát csak a végleges adásvételi szerződés létrejöttének biztosítására szolgálhat.

Mikor léphet birtokba az új tulajdonos külterületi ingatlan vásárlása esetén?

Share Button

Egy külterületi kertre kötöttünk adásvételi szerződést, amin van egy lakható 30m2 -es ház, mint gazdasági épület van bejegyezve.

Lejárt a kifüggesztés, nincs elővásárló,várjuk az engedélyt a földhivatali bejegyzéshez.

Problémám az lenne, hogy az eladó elhanyagolja a kertet tiszta dudva, nem csinál vele semmit.

Kértünk volna kapu kulcsot, ház és közmű használat nélkül, csak kert használatra, hogy ne legyen ilyen elhanyagolt.

Sajnos nem néztük meg a padlást és azt is szerettük volna megtekinteni utólag.

Az eladó minden kérésünkre csak annyit mond:nem érek rá és nem lenne szerencsés.Jogos ez az eladó részéről?

Már arra is gondoltunk rejtett hiba van a házban,hogy nem enged be bennünket újra megtekinteni.

A vevő részéről a  zártkerti ingatlan birtokába lépés csak az adásvételi szerződést jóváhagyását követően jogszerű.

Vonatkozik-e az új földtörvény az önkormányzati telkekre is?

Share Button

Szeretném megtudni, hogy az egy hektárnál kisebb 300 négyszögöles önkormányzati bértelkekre milyen törvény vonatkozik?

Nem hiszem, hogy minden bérlő rendelkezik földműves vagy agrár képesítéssel.Talán rosszul értelmezek valamit! Nem építési telek.

Minden földhasznosítására vonatkozó szerződés a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik, függetlenül a jogviszony alanyaitól.

Amit az elővásárlási jogról tudni kell

Share Button

1704 m2 tanya (lakóépület és terület) eladó.

Őstermelő közvetlen szomszédunk szeretné megvásárolni. Neki mi saját magunk szeretnénk értékesíteni, nem az ingatlanközvetítő által. Az elővásárlási jogról szeretnénk tudni az aktuális törvényekben foglaltakat!

 Az elővásárlási jogról a következőt kell tudnia:

2013.évi CXXII. törvény szerint  elővásárlási jog illeti :

a) Magyar Államot;

b) a földet használó olyan földművest,

ba) aki helyben lakó szomszédnak minősül,

bb) aki helyben lakónak minősül, vagy

bc) akinek az üzemközpontja olyan településen van, melynek a közigazgatási határáról közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van a föld fekvése szerinti település közigazgatási határától;

c) az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül,

d) az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül,

e) az olyan földművest, akinek az üzemközpontja olyan településen van, melynek a közigazgatási határáról közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van a föld fekvése szerinti település közigazgatási határától.

Javaslom kössenek adásvételi szerződést a szomszéddal.

Művelheti a szőlőmet a szomszéd a termés feléért?

Share Button

Szőlő művelési ágú ingatlanomat megromlott egészségi állapotom miatt nem tudom gondozni. A szomszédom a termés feléért megművelné.

Megteheti-e? Egyikőnk sem földműves, mindketten hobbi gazdálkodók vagyunk.

 A haszonbérlet minimális időtartama egy gazdasági év maximális időtartam 20 év lett. Nem földművesnek tehát  a jövőben nincs törvényes lehetősége hogy ismerős földjén gazdálkodjon ugyanis nem földműves haszonbérletet,  szívességi földhasználatot, a feles bérletet, a haszonkölcsönt nem köthet- ennek a lehetősége 2014. május 1. napjával  megszűnt.

Mezőgazdasági ingatlan bérlésének szabályai

Share Button

Egy ismerősöm megromlott egészségi állapota miatt nem tudja művelni egy zártkertben lévő ingatlanát, földjét. Eladni még nem szeretné.

Ha használatba adja nekünk a külterületi ingatlant, van e arra lehetőség, hogy ezt bejegyezzék a Földhivatalba?

Ha később úgy dönt, hogy eladja, lesz e nekünk elővásárlási jogunk?

Haszonbérbe csak földműves vehet 2014. május 1. óta ingatlant.

A földhivatal csak a mezőgazdasági igazgatási szerv által jóváhagyott haszonbérleti szerződést jegyzi be. A jóváhagyás előfeltétele megegyezik az adásvételi szerződések jóváhagási feltételeivel: kifüggesztés/ földbizottság/ NAK, Megyei Földhivatal engedélye.

Elővásárlási jogot Önök az ingalanra nem tudnak alapítani. A haszonbérlőt is a földforgalmi törvény szerint illeti csupán elővásárlási jog.

Mezőgazdasági terület elajándékozása

Share Button

Magyarországon élő osztrák állampolgár vagyok. Édesanyám magyar származású.  A nagypapám gazdálkodó volt, így édesanyám szántó területeket örökölt tőle. Ezeket szeretné most nekem ajándékozni, mert én gondoskodok róla, a bátyáim felé se néznek.

Megteheti-e? Hallottuk, hogy az ajándékozás Magyarországon egyenes ágon 2 éve illetékmentes. Szeretném tudni, vonatkozik-e ez a szántó területekre is?

Fontos tudni, hogy bármely Magyarországi ingatlant külföldi állampolgár törvényes öröklés jogcímen minden további nélkül megszerezhet. Nem öröklési jogviszony által pl. ajándékozás, adásvétel a szerzés csak akkor lehetséges, ha Ön magyar állampolgársággal is bír.

Azért javaslom a magyar állampolgárság megszerzését, mert más feltételekkel való szerzésnek szigorú szabályai vannak.

Ha Ön magyar állampolgársággal rendelkezi –un. kettős állampolgár lesz – édesanyja egyszerű ajándékozási szerződéssel átadhatja az ingatlan tulajdonjogát Önnek. Anélkül, hogy bárki másnak,. pl. a magyar államnak elővásárlási joga lenne.

Magyar felmenők esetén a magyar állampolgárság egyszerűsített eljárással kérelmezhető, annak megszerzése a szükséges dokumentumok benyújtásától számított egy éven belül sor kerül.

Magyar állampolgárságért folyamodhat magyar felmenőkkel, ill. magyar házastárssal nem rendelkező külföldi állampolgár is. Ezen eljárás részleteiről a területileg illetékes bevándorlási hivatalbál érdeklődhet.www.bmbah.hu

Mezőgazdasági ingatlan esetében (külterület, zártkert)  csak az szerezhet külföldi állampolgárként  külterületi ingatlant, aki legalább három éve regisztrált mezőgazdasági vállalkozó, vagy őstermelő.

EU állampolgárként vásárolhatok-e zártkerti ingatlant?

Share Button

Magyar származású német állampolgár vagyok. Olvastam, hogy a 2013.05.01-től engedélyezett lesz EU állampolgárok számára mezőgazdasági terület szerzése.

Ez ha jól értem azt jelenti, hogy a saját nevemre végre megvásárolhatom azt az ingatlant, amit már 20 éve használok, de nem vagyok tulajdonosa, és amire az elmúlt évek alatt sokat beruháztam?

A köztársasági elnök által is aláírt új földtörvény lehetőséget teremt 2014.05.01 napjától kezdődően mezőgazdasági ingatlan vásárlására.

Tagállami állampolgárok személyenként 1 hektár mértékig engedéllyel vásárolhatnak ilyen területet függetlenül attól, van-e rajta aranykorona, vagy nincs. Ezek az ingatlanok leginkább az úgynevezett volt zártkerti ingatlanok, amelyeken pince, présház, gazdasági épület, gyümölcsös, szőlő található.

Termőföld adásvétel folyamata

Share Button

Családi gazdaságot működtetett apósom és eljött az idő hogy egészségi állapota miatt eladja az általa művelt földet. Tanyája körül 20 hektár földet árul vagy külön vagy a tanyával együtt, a kialkudott ár függvényében.

Információink szerint- 2014 február 28.-a után a föld csak úgy adható el hogy a vevő megfelel az új földszerzési törvény feltételeinek.

Ez esetben 3 éve igazoltan gazdálkodónak kell lennie, helyben lakónak kell lennie (az érintett földterület településtől számított maximum 20 km lehet a lakóhelye) és a megválasztott földbizottságnak is támogatnia kell az eladást.

Ezek a feltételek helytállóak e illetve van e még kitétel a vevő tekintetében amit teljesíteni kell?

Amit Ön írt megfelel a törvényeknek. Ne feledkezzen meg az elővásárlás/ kifüggesztés szabályairól sem.

2014.március 1-től az az okirat kellékei a következők:

A 47/2014.(II.26) Kormány rendelet kimondja hogy a termőföld tulajdoni jogának átruházására irányuló okirat  2014.03.01. napjától csak  biztonsági elemekkel ellátott papír alapú okmányon készülhet – a Földhivatal csak ilyet fogadhat el.

Az okirat minden oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni és   a lapokat oly módon kell összefűzni, hogy az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható azaz a lapokat zsinórral kell összefűzni, a zsinórt  matricával kell leragasztani  és az ügyvédnek ezeket érintően kell aláírni.

5 / 8 oldal« Első...34567...Utolsó »