az új Földtörvény címkével jelölt bejegyzések

Kinek enged a földforgalmi törvény elővásárlási jogot?

Share Button

Családunk birtokában (két tulajdonos van a tulajdoni lapon bejegyezve 1/2-1/2 arányban) van egy külterületi vízparti ingatlan, gyep a művelési ág megnevezése, valójában mindenki horgásztelekként használja.

A mellettünk lévő telket évekig nem gondozta tulajdonosa, sokszor kértük, de nem adta el nekünk, most értesültünk, hogy eladta valaki másnak.

Ha lehetne élnénk elővásárlási jogunkkal, de nem vagyok biztos valóban van-e elővásárlási jogunk, mert nem helyben lakó szomszédok vagyunk (ha jól olvastam a törvényi megfogalmazást, csak a helyben lakó szomszédot emelte ki elővásárlási jogosultnak).

Nem vagyunk földművesek sem, de bőven 1ha alatt lenne a tulajdonolt föld nagysága. Rekreációs céllal vásárolt földterület esetén ha szintén jól olvastam ráadásul nem érvényes az elővásárlási jog. Szeretném tanácsát kérni, hogy valóban jól értelmeztem az előírásokat és “mezei” szomszédként nincs elővásárlási jogunk?

A Földforgalmi törvény csak a földműveseket részesíti abban az előnyben, hogy részükre elővásárlási jogot biztosít. A nem földműves szomszédnak, ilyen jogot nem enged.

Milyen feltételekkel kezdhetünk mezőgazdasági tevékenységet? Mennyi földet vásárolhatunk?

Share Button

Párommal új életet szeretnénk kezdeni, tanyát, földterületet vásárolni és állattenyésztésbe, mezőgazdaságba fogni.

Olvastunk sok mindent az új földtörvénnyel kapcsolatban és egyre bizonytalanabbnak tűnik, hogy egyszer elérjük a célunkat és megvalósítsuk a terveinket.

Ha jól értettem az Ön egyik korábbi válaszát 10000m2/fő az a terület határ, amihez még nem szükséges mezőgazdasági végzettség a föld megvásárlásához. Kérdezném, hogy 3 gyermekünket ilyen módon be lehet e vonni a vásárlásba/tulajdonba és így 5 főre vetítve vehetünk e 50000 m2 területet?

Továbbá kérdezném, hogy férjem 15 évvel ezelőtt rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, azt kiválthatja e ismét, vagy meghosszabbíttatni/érvényesíttetni kell azt?

Amennyiben megvásároltuk a területet amely engedélyezett a törvény szerint, mikor lesz lehetőségünk azt bővíteni?

Eredetileg 10 HA területben gondolkodtunk összesen, de lehet ilyen módon két lépésben váltanánk valóra álmainkat, ha a törvény engedi.

Osztatlan közös tulajdonba történő földvásárláskor az arányosítás szabályai szerint kell eljárni, azaz az 1 fő/1 HA a tulajdoni illetőségekre vonatkozik. Tehát 5 főre vetítve vehetnek 5000 m2 földterületet.

Fontos tudni, hogy a kifüggesztés és a jóváhagyás nem elkerülhető. 1 HA/fő feletti földvásárláshoz földművesnek kell lennie a vevőnek.

Az illetékes földhivatalnál lehet kérni a nyilvántartásba vételt, a megfelelő dokumentumok ( végzettség, jogszabálynak megfelelő őstermelői múlt) igazolásával.

Van -e elővételi joga a bérlőnek gyermek részére történő föld ajándékozás esetén?

Share Button

Ha édesapámnak termőföldje van, amit bérbe ad, de szeretné számomra elajándékozni, ez esetben a bérlőnek van elővételi joga?

Ajándékozás esetén az elővásárlási jog nem működik, ugyanis az ajándékozás ingyenes jogügylet. Az más kérdés, hogy a tulajdonjog változás ebben nem érinti a fennálló bérleti jogviszonyt, hiszen az ajándékozott föld bérlettel terhelten kerül az Ön tulajdonába. Közeli hozzátartozók között egyébként sem kell kifüggeszteni, jóváhagyatni.

Milyen módon ruházható át termőföld unoka javára?

Share Button

Unokáimra szeretnék hagyni földterületeket (legelő, erdő, szántó). Van -e akadálya ennek a földtörvény szerint ?

Közeli hozzátartozók között (unoka is az) ajándékozással már most az Ön életében átruházhatóak a földek.

A Földforgalmi törvény a föld öröklését is lehetővé teszi az Önök esetében, végrendelettel vagy törvényes örökléssel egyaránt.

Az említett jogi ügyleteket sem kifüggeszteni, sem jóváhagyatni nem kell.

Milyen feltételekkel adható el belterületi aranykoronás ingatlan kifüggesztés nélkül?

Share Button

Kérdésem egy belterületen lévő lakóingatlan + szántó megnevezésű, egy helyrajzi számon lévő 16000 m2 telek eladásához kapcsolódik.

Van-e mód arra, hogy szétméréssel külön kerüljön eladásra a szántó és a lakóingatlan? Ha igen, milyen feltételekkel?

Ilyen esetben is szükség van engedélyre, a hat hónapos elbírálásra?

Ha az ingatlan megosztható és ezt követően mindkettő 10000 m2 alatti lesz automatikusan lekerül róluk az aranykorona és az önálló ingatlanok -AK nélkül-  kifüggesztés és jóváhagyás nélkül adhatók el.

Az illetékes önkormányzat és földhivatal határozza meg a szétmérés lehetőségét. A

Hogyan szerezhető unokatestvértől termőföld?

Share Button

Unokatestvéreim örökölnek nagybátyám halála után egy zártkerti telekrészt, amelyben már ketten a húgommal vagyunk tulajdonosok. Ők ingyenesen átadnák a részüket nekünk. Lehetséges ez ajándékozással?

A Földforgalmi törvény közeli hozzátartozók között preferálja a földmozgást. Ilyen ügylet az ajándékozás és az adásvétel. Utolsó közeli hozzátartozó a testvér. Unokatestvér tehát nem közeli hozzátartozó. Így unokatestvérek között  létrejövő adásvételi szerződést ki kell függeszteni és jóváhagyatni.

 

Mi biztosítja a termőföld vásárlót arról, hogy az ingatlant az engedélyeztetési eljárás alatt nem terhelik meg, valamint, hogy a foglalót visszakapja, ha elővásárlási jogosult lép fel vevőként?

Share Button

Kérdéseim a földtörvény témaköréhez kapcsolódik. Miután a helyi földbizottságok jóváhagyása és/vagy az agrárkamara helyi szervezetének állásfoglalása és engedélye szükséges az adásvétel létrejöttéhez, a vevő milyen biztosítékot kérhet arra nézve, hogy kedvezőtlen hatósági döntés esetén a vételárat, az előleget, és a foglalót az eladótól hiánytalanul visszakapja?

A hatósági kedvezőtlen döntés a vevő önhibájának minősül? Milyen biztosítéka van a vevőnek arra, hogy a közel egyéves eljárási idő alatt az eladó az ingatlant kölcsönnel nem terheli meg, és másnak nem adja el, ígéri oda? Amennyiben tanyasi ingatlanról van szó, és a vevő a kedvező döntés reményében nekikezd annak felújításának, közművesítésének, gépészeti korszerűsítésének, milyen biztosítékot kérhet arra nézve, hogy az eladó vagy a törvény által előnyben részesített “nyertes” vevő (a szerződéskötés pillanatában még nem ismert harmadik fél) az ingatlan felújítására fordított összeget megtéríti?

Mi történik abban az esetben, ha az eladó ellen olyan bűnügyi eljárás indul ez időben, amely vagyonának teljes lefoglalását eredményezi vagy vetíti elő? Ebben az esetben mi védi a vevőt, aki feltételezhetően csupán egy előszerződéssel rendelkezik?

A Földforgalmi törvény csak azt követően engedi birtokba adni az adásvétel tárgyú ingatlant, ha a szerződés jóváhagyásra került. Ennek oka, hogy az aláírt adásvételi szerződés jogi hatálya a jóváhagyással áll be. Ezért nem javaslom, hogy Ön az ingatlan a jóváhagyás előtt birtokba vegye, abba beruházzon.

A foglaló föld adásvétel esetén – mint a szerződés teljesítésének biztosítéka- nem működik, ha elővásárlási joggyakorlás történik. Elővásárláskor ugyanis az eladó a szerződés szerinti vételárat, szerződés szerinti teljesítéssel az elővásárlási joggyakorlótól kapja meg.

Ha eladó bármilyen jogcímen a vevőtől vételárat, foglalót, előleget vett át azt visszaadni tartozik a vevőnek elővásárlási joggyakorlás esetén. A hatóság kedvezőtlen döntése nem minődül a vevő önhibájának. A földhivatalnál az adásvételi szerződést annak aláírását követően érkeztetni lehet, az széljegyzésre kerül, mely biztosítja a vevőt, hogy eladó másnak az ingatlant ne tudja értékesíteni a jóváhagyási lejárás alatt.

(Ingatlannyilvántartási tv. 24/A paragrafus a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtásának tényfeljegyzése).

Hogyan ruházható át zártkerti ingatlanrész volt házastársra?

Share Button

5 éve, fele-fele arányban a volt férjemmel a nevünkön van egy 2000 m2-es gyümölcsös zártkert. Én gondozom, szépítgetem, kénytelen vagyok mert ha nem nyírom a füvet megbüntetnek!

Kérdésem:  A volt férjem része átíratható lenne -e rám, mivel én költök rá és dolgozok rajta?

Az új földforgalmi törvény csak házastársak között enged zártkertet ajándékozni, vagy arra adásvételt kötni.  Elvált házastársakra ez nem vonatkozik.

 

Szerezhet-e nem földműves magánszemély 1 hektárnál több termőföldet?

Share Button

Végrehajtónál nyilvántartott tartozás, /amely végrehajtói jelzálogként szerepel a lakás tulajdonlapján/ részbeni kiegyenlítése és a jelzálogjog törlése céljából történő földtulajdon átruházásával kapcsolatban van kérdésem.

Az adósok, mivel készpénzük nincs, a nemrégiben megöröklött földtulajdonukkal szeretnének legalább részben, kifizetni. – Ennek akadálya lehet-e, hogy én, nem földművesként már rendelkezem földdel, és az átadni kívánt földterülettel már túllépném az engedélyezett 1 hektárt? Milyen megoldást javasolna? Hogyan lehetne kivitelezni az átruházást?

Nem földműves magánszemély nem szerezhet többet 1 hektár terültnél-kivéve a közeli hozzátartozótól való szerzést-.

Javaslom, hogy a meglévő földjeiből annyit ajándékozzon közeli hozzátartozójának, – akár időlegesen-, hogy az a kérdéses ügyben szereplő ingatlan tulajdoni jogát megszerezhesse.

 

Van-e elővásárlási joga az épület tulajdonosának a földterületre kivett zártkert esetén?

Share Button

Kivett gazdasági épület földhasználati joggal bír. Eladnám a gazdasági épületemet. Van-e a föld tulajdonosainak elővásárlási joga?

Ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga elválik, a földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát a földre elővásárlási jog illeti meg.

4 / 10 oldal« Első...23456...10...Utolsó »